In deze workshop gaan de deelnemers actief aan het werk met een gedragscascade en gedragsinterventietechnieken. Het traject tussen in aanmerking komen voor een vaccin tot het daadwerkelijk ophalen van een vaccin wordt in stappen ontleed. Voor iedere stap wordt bekeken wat mensen weerhoudt of stimuleert de volgende stap te nemen. Hoe speelt informatie een rol en op welk moment in het proces is het mogelijk doorslaggevend? De deelnemers van de workshop worden hierdoor uitgenodigd na te denken over gedragsmechanismen en samen interventies te bedenken die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis over menselijk gedrag. 

Dr. Marion de Vries (RIVM)

Marion werkt als senior onderzoeker bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Ze heeft een academische achtergrond in Sociologie (BSc) en Global Health (MSc) en is gepromoveerd op het thema risicocommunicatie tijdens publieke gezondheidscrises. Marion doet onderzoek naar publieke percepties en gedrag, burgerparticipatie en (sociale) mediaberichtgeving in relatie tot infectieziekten. Daarnaast coördineert ze het SocioVax onderzoeksprogramma dat gericht is op het leveren van structureel sociaalwetenschappelijke input ter versterking van het Rijksvaccinatieprogramma.

Sarah van Hameren (RIVM)

Sarah is een gezondheidswetenschapper met een specialisatie in infectieziekten en publieke gezondheid. Ze werkt als onderzoeker bij de afdeling Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ( LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM))), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Haar focus ligt voornamelijk op sociaalwetenschappelijk onderzoek naar vaccineren, waarbij ze actief betrokken is bij het SocioVax onderzoeksprogramma. Haar onderzoeken zijn gericht op het begrijpen van vaccinatiebereidheid en -deelname, met als doel inzichten en concrete aanknopingspunten bieden om de communicatie en de vaccinatiediensten beter te laten aansluiten, rekening houdend met verschillende achtergronden en behoeften van mensen.