In de workshop wordt kort het normale RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-schema, het begrip basisimmuniteit en de regels voor een aangepast RVP-schema besproken. Vervolgens wordt het maken van een aangepast vaccinatieschema stapsgewijs doorgenomen. Hierna gaan deelnemers in groepjes zelf vaccinatieplannen maken, die vervolgens plenair worden nabesproken. Hierbij worden vragen en onduidelijkheden rondom de casuïstiek met elkaar besproken. Er zal speciale aandacht zijn voor de RVP-schemawijzigingen.

Drs. Josien van Wijk (RIVM)

Josien is na de studie geneeskunde aan de VU Vrije Universiteit Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) in Amsterdam, in 2004 aan de slag gegaan als arts bij de jeugdgezondheidszorg bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) in Amsterdam. Vervolgens heeft ze van september 2012 tot en met augustus 2016 als jeugdarts en stafarts gewerkt voor de GGD op Sint Maarten, en werkt ze sinds september 2016 als medisch adviseur bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), met op dit moment het Rijksvaccinatieprogramma als aandachtsgebied. Ook onderhoud Josien contacten met de uitvoerders van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) in Caribisch Nederland.

Dr. Nicoline van der Maas (RIVM)

Nicoline van der Maas is arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog. Ze werkt vanaf 2003 bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), vanaf november 2018 als medisch adviseur Rijksvaccinatieprogramma, hielprikscreening en prenatale screening op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap. In 2009 haalde zij haar master ‘Epidemiologie’. In 2018 heeft zij zowel haar proefschrift met als titel “Preventie door vaccinaties: evaluatie van vaccinatieprogramma’s en verbetering van surveillance” en de opleiding “arts Maatschappij en Gezondheid” (vrije richting) afgerond. Nicoline weet veel van de werkzaamheid en veiligheid van vaccinaties. Ze doet hier ook onderzoek naar bij bijzondere groepen, zoals zwangere vrouwen en te vroeg geboren baby’s.