Bij vaccineren gebruiken we veel spullen. Drukwerk, medische verbruiksmiddelen, verpakkingen... en dat eindigt allemaal in de restafvalbak en de verbrandingsoven. In deze workshop nemen Jannie van der Helm en Livia Kalma - beide projectleider bij RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-project 'Duurzamer vaccineren' - jullie mee in de kansen voor het verduurzamen van het vaccinatieproces. Welke kansen zien wij, welke kansen zien jullie, en hoe gaan we er met z’n allen voor zorgen dat deze kansen ook in de praktijk gebracht worden? Jullie input wordt gebruikt voor een adviesrapport voor de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-sector dat eind 2024 opgeleverd wordt. 

Vind je het belangrijk dat we hier stappen in gaan zetten? Kom dan naar deze workshop!

Jannie van der Helm (RIVM)

Jannie van der Helm heeft een achtergrond in biomedische wetenschappen met een focus op toxicologie, epidemiologie en international public health. Zij heeft bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam internationaal promotie onderzoek gedaan naar de epidemiologie van infectieziekten, met name HIV en SOA. Zij heeft enkele jaren als post-doc gewerkt en als co-promotor aio’s begeleid. Sinds 2016 werkt zij als adviseur milieu en gezondheid bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan diverse onderwerpen op dat snijvlak (onder andere duurzaamheid, biodiversiteit, beweegvriendelijke leefomgeving) en in nauwe samenwerking met GGD’en. Daarnaast heeft zij regelmatig 24/7 piketdienst bij de Milieu Ongevallen Dienst als deskundige biologische calamiteiten.

Livia Kalma (GGD Amsterdam)

Met een biomedische achtergrond begon Livia Kalma (1984) haar eerste baan bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam als onderzoeker bij de afdeling Infectieziekten. Daarna werkte ze een aantal jaar als consultant bij KPMG Healthcare Advisory en als business developer bij een medische start-up. In deze jaren zag ze heel veel verschillende gezondheidszorg organisaties van binnen. Uiteindelijk keerde ze heel bewust terug naar GGD Amsterdam, waar ze zich sinds 2 jaar full-time bezighoudt met het verduurzamen van de bedrijfsvoering (de ‘GGD voetafdruk’) en het aanjagen van duurzaamheid via GGD taken (de ‘GGD handafdruk’).