Contact met Marokkaanse, Turkse & Syrische vrouwen | Tharsini Veeravagu (RIVM)

Tharsini Veeravagu is onderzoeker bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Binnen haar promotieonderzoek is zij bezig met het ontwikkelen van audiovisuele, op verhalen gebaseerde materialen, om Turks-, Marokkaans- en Syrisch-Nederlandse vrouwen beter te bereiken en te informeren over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de HPV Humaan Papillomavirus (Humaan Papillomavirus)-vaccinatie. Deze zullen ook geëvalueerd worden of en in hoeverre deze materialen effectief zijn om deze vrouwen te bereiken en te informeren. Het zal gaan om een wijkgerichte aanpak, waarbij er veel wordt samengewerkt met het netwerk rondom deze doelgroep, o.a. sleutelfiguren en zorgprofessionals waarmee zij al in contact komen.

Waarom weerstand? De laatste inzichten uit SocioVax | Dr. Marion de Vries (RIVM)

Marion werkt als senior onderzoeker bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Ze heeft een academische achtergrond in Sociologie (BSc) en Global Health (MSc) en is gepromoveerd op het thema risicocommunicatie tijdens publieke gezondheidscrises. Marion doet onderzoek naar publieke percepties en gedrag, burgerparticipatie en (sociale) mediaberichtgeving in relatie tot infectieziekten. Daarnaast coördineert ze het SocioVax onderzoeksprogramma dat gericht is op het leveren van structureel sociaalwetenschappelijke input ter versterking van het Rijksvaccinatieprogramma.