De wereld verandert. Dat is altijd zo geweest. Veranderingen die bewust worden ingezet, zijn vaak bedoeld om een probleem op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Toch kunnen ook deze veranderingen weerstand oproepen, juist bij de personen waar ze voor bedoeld zijn; Waarom moet er eigenlijk iets anders gebeuren? En is dat dan wel een verbetering?

Daarnaast vragen veranderingen ook om inspanning van de betrokkenen. Hoe ga je aan de slag met veranderingen waar je doelgroep zich misschien tegen verzet? Ben je het zelf wel eens met de veranderingen? En zijn de veranderingen eigenlijk wel door te voeren?
Tijdens dit panel delen experts hun inzichten op de dynamiek van veranderprocessen en de uitdagingen die daarbij een rol spelen. We bespreken valkuilen, zoeken naar kansen, en proberen lessen te ontdekken die we van elkaar kunnen leren. Veranderen doe je nooit alleen; daar moet je elkaar in proberen te versterken.

Voorzitter

Voorzitter

Volgt

Olivier Blanson Henkemans (TNO)

Dr. Olivier Blanson Henkemans is senior onderzoeker bij TNO, gespecialiseerd in mens-machine interactie met een focus op de jeugdsector. Hij ontwikkelt en implementeert gebruiksvriendelijke digitale innovaties om de gezondheid van jongeren te bevorderen. Door nauw samen te werken met eindgebruikers, zoals kinderen, ouders en professionals, en andere belanghebbenden, worden gezamenlijk oplossingen bedacht, verbeterd en uitgerold. In 2019 behaalde Olivier zijn PhD aan de TU Delft, waar hij onderzocht hoe eHealth kan worden verbeterd met persoonlijke computerassistenten. Sindsdien streeft hij ernaar prangende praktijkbehoeften te vervullen met behulp van state-of-the-art technologieën, zoals AI, sociale robots en data-centrische infrastructuren.

Dr. Jeanne-Marie Hament (RIVM)

Jeanne-Marie Hament is jeugdarts KNMG en arts Maatschappij en Gezondheid. Na een jaar als ANIOS Kinderchirurgie op het WKZ Is ze gepromoveerd op het snijvlak van de microbiologie en kindergeneeskunde op het onderwerp RSV en pneumokokken infecties bij het UMCU. Hierna heeft ze ruim 15 jaar als jeugdarts gewerkt bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam in verschillende stadswijken en op het  asielzoekerscentrum. Over deze ervaringen schreef ze een reeks blogs voor het Medisch Contact. Vervolgens heeft zij 3 jaar gewerkt in de functie als stafarts bij Santé Partners in de regio Rivierenland. In 2020 heeft zij de opleiding arts M&G afgerond. Sinds maart 2021 is zij programmamanager RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma). In haar vrije tijd is ze graag bezig met schilderen en beeldhouwen.

Timo Boelsums (GGD Rotterdam-Rijnmond)

Timo Boelsums is arts Maatschappij + Gezondheid, Infectieziektebestrijding en medisch manager bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Rotterdam – Rijnmond. Bij de GGD is hij medisch verantwoordelijk voor de organisatie van vaccinatiezorg, zoals voor reizigers en tijdens campagnes van HPV Humaan Papillomavirus (Humaan Papillomavirus) en COVID-19. Daarnaast stond hij aan de wieg van het GGD Preventieteam, waarbinnen multidisciplinair wordt samengewerkt om activiteiten te ontwikkelen op gebied van diverse gezondheidsthema’s, waaronder vaccineren. Op basis van data en gedragsinzichten wordt samen met buurtbewoners gewerkt aan het ontwikkelen van een doelgroepgerichte aanpak per onderwerp voor het verlagen van drempels voor gezond gedrag.

Selma Went-van Zoest (DVP)

Foto Selma Went

Selma Went is sinds 2019 werkzaam als Regiomanager bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In deze rol is zij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het RIVM regiokantoor in Zoetermeer en het RIVM regiokantoor in Eindhoven (a.i). Daarnaast onderhoudt ze de contacten met de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) in beide regio’s. Ze is opgeleid als HBO-verpleegkundige en heeft zich gespecialiseerd in hemodialyse en intensive care. Ze is ruim 12 jaar als gespecialiseerd verpleegkundige werkzaam geweest in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Aansluitend heeft ze verschillende management posities bekleed binnen de gezondheidszorg en heeft ze de MBA-Health behaald.

Eline Politiek (gemeente Zeist)

Eline Politiek werkt sinds begin 2024 bij de gemeente Zeist als projectleider energie en duurzaamheid. De Nederlandse gemeenten hebben een regierol in de uitvoering van de energietransitie. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor de transitie naar gasloos verwarmen. Eline heeft in haar functie veel contacten met burgers. Met de voorlopers, maar ook met de inwoners die kritisch tot afwijzend staan tegenover bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen en warmtepompen. Eline werkte hiervoor drie jaar bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als duurzaamheidscoördinator en heeft een achtergrond in de Biologie en Milieuwetenschappen.