De beste ideeën om de opkomst voor vaccinaties te verhogen, komen vaak van degenen die zelf in het veld werken. Daarom deze ‘voor de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), door de JGZ’ sessie, waarin een aantal aangepaste of nieuwe aanpakken uitgelicht worden door de personen die hier binnen hun regio mee bezig zijn.

Individuele MenACWY-vaccinatie bij tieners | Veja Widdershoven (GGD Zuid Limburg)

Veja Widdershoven is sinds 2020 verbonden aan de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Zuid-Limburg waar ze als promovendus van start ging op het thema ‘’vaccinatiebereidheid’’. Momenteel voltooit ze haar promotietraject terwijl ze ook werkt als medewerker Beleid en Onderzoek. Gedurende haar promotietraject heeft Veja verschillende onderzoeken uitgevoerd rondom vaccinatiebereid, waaronder een vragenlijstonderzoek onder 14-jarige jongeren en hun ouders gericht op de acceptatie van de MenACWY-vaccinatie. Ten tijde van dit onderzoek werd deze vaccinatie, wegens de geldende COVID maatregelen, aangeboden middels individuele vaccinatieafspraken. Tijdens haar presentatie zal Veja ingaan op de impact van deze individuele afspraken op de jongeren, de ouders en de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-professional.

Pijnvermindering bij vaccineren | Bianca van Vreeswijk (GGD Groningen)

Bianca van Vreeswijk is jeugdarts in opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Groningen. Naast haar werk bij GGD Groningen is ze promovendus bij het Universitair Medisch Centrum Groningen ( UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)). Hier doet zij onderzoek naar pijn en pijnreductie bij kindervaccinaties, wat tot nu toe heeft geresulteerd in twee publicaties. Verder is ze ook werkzaam als docent binnen de afdeling Sociale geneeskunde van het UMCG.