In de workshop wordt kort het normale RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) schema, het begrip basisimmuniteit en de regels voor een aangepast RVP-schema besproken. Vervolgens wordt het maken van een aangepast vaccinatieschema stapsgewijs doorgenomen. Hierna gaan deelnemers in groepjes zelf vaccinatieplannen maken, die vervolgens plenair worden nabesproken. Hierbij worden vragen en onduidelijkheden rondom de casuïstiek met elkaar besproken.

Drs. Ingrid Drijfhout (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Dr. Ingrid Drijfhout (RIVM)

Ingrid werkt vanaf 1991 als medisch adviseur vaccinatie en screening, eerst bij de entadministratie in het noorden van het land en vanaf 2008 bij het RIVM. Tot 2000 was ze daarnaast werkzaam als stafarts jeugdgezondheidszorg bij Thuiszorg de Friese Wouden, en van 2000 tot 2006 bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Fryslân als arts infectieziektebestrijding. Het Rijksvaccinatieprogramma is haar landelijke aandachtsgebied en ze is onder meer auteur van de richtlijn Uitvoering RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)

 

 

 

Drs. Josien van Wijk (RIVM) 

Dr. Josien van Wijk (RIVM)

Josien is na de studie geneeskunde aan de VU Vrije Universiteit Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) in Amsterdam, in 2004 aan de slag gegaan als arts bij de jeugdgezondheidszorg bij de GGD in Amsterdam. Vervolgens heeft ze van september 2012 tot en met augustus 2016 als jeugdarts en stafarts gewerkt voor de GGD op Sint Maarten, en werkt ze sinds september 2016 als medisch adviseur bij het RIVM, met op dit moment het Rijksvaccinatieprogramma als aandachtsgebied. Ook onderhoud Josien contacten met de uitvoerders van het RVP in Caribisch Nederland. 

 

 

 

Dr. Nicoline van der Maas (RIVM)

Dr. Nicoline van der Maas (RIVM)

Nicoline van der Maas is arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog. Ze werkt vanaf 2003 bij het RIVM, waarvan in de periode 2010-2020 bij de afdeling “onderzoek en surveillance van het Rijksvaccinatie programma”. Hier rondde ze in juni 2018 haar proefschrift “Preventie door vaccinaties: evaluatie van vaccinatieprogramma’s en verbetering van surveillance” af. In november 2018 is zij ook gaan werken als medisch adviseur (sinds januari 2021 fulltime), met onder andere het Rijksvaccinatieprogramma als aandachtsgebied. 

 

 

 

Drs. Henrike ter Horst (RIVM)

Henrike ter Horst

Henrike werkte zestien jaar als jeugdarts op verschillende consultatiebureaus, met name in de bible belt. Ze specialiseerde zich in vaccineren en het Rijksvaccinatieprogramma, hield vaccinatiespreekuren voor nieuwkomers, en leidde groepsvaccinaties. Van 2013 tot en met 2021 heeft ze als lid van AJN Jeugdartsen Nederland, zes jaar als bestuurslid, ook deelgenomen in verschillende gremia rondom vaccineren en jeugdgezondheid. Sinds 1 september 2021 is ze medisch adviseur vaccinatie en screening bij het RIVM, gefocust op het Rijksvaccinatieprogramma en de Neonatale Hielprik Screening (NHS). 

 

 

 

Drs. Rendelien Verschoof-Puite

Rendelien Verschoof-Puite

Rendelien Verschoof-Puite is arts Maatschappij en Gezondheid met profielregistratie jeugdarts KNMG en werkt vanaf 2013 als medisch adviseur bij het RIVM voor het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast is zij nauw betrokken bij de neonatale hielprikscreening. Tot 2013 is zij werkzaam geweest als jeugdarts KNMG en stafarts in de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) 0-4 jaar.