De beste ideeën om de opkomst voor vaccinaties te verhogen, komen vaak van degenen die zelf in het veld werken. Daarom deze “voor de JGZ Jeugdgezondheidszorg, door de JGZ” sessie, waarin een aantal aangepaste of nieuwe aanpakken uitgelicht worden door de personen die hier binnen hun regio mee bezig zijn.

Kleinschaliger vaccineren | Carin Bos (GGDrU)

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) organiseert de groepsvaccinaties al jaren kleinschalig: 1 tot 3 priklijnen voor 9-jarigen, en 3 tot 4/5 priklijnen voor de MenACWY- en HPV-vaccinaties. Sinds de Coronatijd wordt kleinschalig wel anders gezien dan voorheen, omdat steeds meer JGZ Jeugdgezondheidszorg-organisaties op wijkgebouwen met maar 1 of 2 priklijnen zijn gaan vaccineren. GGDrU hangt daarom tussen het zeer kleinschalig vaccineren en de grote massavaccinaties in. 

Hoe en met wie GGDrU dit allemaal organiseert, legt Carin jullie graag uit.

Carin Bos, GGD regio Utrecht

Carin is jeugdverpleegkundige (op dit moment niet uitvoerend) en werkt 27 jaar bij de GGDrU. Op dit moment als kwaliteitsfunctionaris Jeugdvaccinaties 0-18 en al zeker 20 jaar als inhoudelijk coördinator voor de groepsvaccinaties. Ze heeft grote campagnes aangestuurd, zoals de MenC in 2002, de HPV in 2009 en natuurlijk de MenACWY in 2018, natuurlijk samen met een team van collega’s.

Ook werkt ze als regiobeheerder verwijsindex, maar dat is weer een hele andere tak van sport.
 

HPV-vaccinatie op 9 jarige leeftijd combineren met de DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis- en BMR Bof, mazelen, rodehond-vaccinaties, en Tailored Immunisation Programs | GGD Amsterdam

We nemen jullie mee in wat we in Amsterdam op macro-, meso-, en microniveau hebben gedaan sinds we in 2019 zijn begonnen met het actieplan “Beter beschermd tegen besmettelijke ziekten”. Welke uitdagingen kwamen op onze weg? Hoe zijn we daarmee om gegaan, en met wie hebben we samengewerkt? En uiteraard concluderen we met een toekomstperspectief.

We maken gebruik van een kahootquiz en andere interactieve middelen, dus hopelijk hebben jullie er zin in!

Drs. Calixte Veerman 

Calixte Veerman

Calixte werkt sinds 1997 bij GGD Amsterdam, eerst als consultatiebureauarts en later op het voorgezet onderwijs. Vanaf 2006 is zij docent sociale geneeskunde aan de VU Vrije Universiteit Amsterdam en het AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam, en van 2006 tot 2015 verzorgde zij PAOG cursussen over de JGZ. Sinds 2015 is zij arts Maatschappij en Gezondheid en Master of Public Health, en onderdeel van het staf-beleidsbureau JGZ van GGD Amsterdam, waar ze onder andere de implementatie van het basispakket JGZ en Zorg op Maat heeft geleid. Vanaf 2022 is zij programmamanager Verhogen Vaccinatiegraden Amsterdam. 

 

 

 

Genevieve Williams

Informatie volgt.

Jill van Kuetsem

Informatie volgt.