Vanaf 1 januari 2025 start het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) met een nieuw vaccinatieschema. Dit schema heeft 4 wijzigingen ten opzichte van het huidige schema. Het nieuwe schema is tot stand gekomen na een advies van de Gezondheidsraad dat door de Staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is overgenomen.

Deze pagina is bedoeld voor professionals in de zorg. 
Voor ouders staat informatie over het vaccinatieschema op de pagina Veranderingen in het vaccinatieschema vanaf 2025.

In 2021 heeft de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Gezondheidsraad om een advies gevraagd voor het vaccinatieschema. Vragen bij dit verzoek waren: 

 • Is het huidige vaccinatieschema nog optimaal of zijn er op grond van wetenschappelijke studies aanpassingen nodig? 
 • Is het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-schema toekomstbestendig en is er ruimte om af te wijken van of te differentiëren binnen het vaste vaccinatieschema? 

In 2022 heeft de GR in haar advies voor iedere ziekte binnen het RVP bepaald wat het beste vaccinatieschema is. Hierbij is er rekening mee gehouden dat vaccins tegen een aantal ziektes alleen in combinatievaccins beschikbaar zijn. 

De Gezondheidsraad adviseert om alle vaccinaties in het RVP te behouden.  Wel kunnen vier vaccinatiemomenten verschuiven. Daardoor komt er betere bescherming tegen een aantal infectieziekten. 

Wat verandert in het vaccinatieschema? (en waarom)

 1. DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-Hib-hepB + pneu gaat van 11 naar 12 maanden: startcohort 2024.
  Dit is vooral bevorderlijk voor de bescherming tegen kinkhoest en Haemophilus influenza type b. De immuunrespons is namelijk hoger na een revaccinatie bij 12 maanden dan bij 11 maanden. Dat komt door een groter interval tussen de basisserie en deze revaccinatie.

  Nb: Kinderen die geboren zijn in januari 2024, krijgen de DKTP-Hib-HepB en Pneu revaccinatie dus in januari 2025, in plaats van in december 2024. 
 2. DKTP op 4 jaar wordt een DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus) tussen 5 en 6 jaar: startcohort 2021.
  Het doel hiervan is een zo lang mogelijke bescherming tegen kinkhoest. Kinkhoest komt namelijk veel vaker voor in Nederland dan de andere drie ziektes in de DKTP-booster. 
  Een kinkhoestvaccinatie(serie) beschermt ongeveer 5 jaar. Een difterie en tetanus vaccinatie serie beschermt minstens 10 jaar. Voor polio zijn de drie vaccinaties uit de basisimmuniteitserie voldoende om levenslang beschermd te zijn tegen verlamming. 
  Er is geen los kinkhoestvaccin en daarom is gekozen voor een DKT-booster.

  Nb: Kinderen krijgen deze vaccinatie vanaf 2026. 
  Nb: Kinderen uit startcohort 2021 mogen in 2024 géén DKTP ontvangen.
 3. BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond) van 9 jaar verschuift naar rond de 3e verjaardag: startcohort 2022.
  De optimale leeftijd voor de tweede BMR-prik verschilt per ziekte. Voor mazelen is dat het beste op de leeftijd van 2-4 jaar. Voor bof is dat op de leeftijd van 14 jaar. Voor rodehond is alleen de vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden al voldoende. 
  Er is alleen combinatievaccin beschikbaar. Daarom is een afweging gemaakt tussen de ziektelast van mazelen en bof. De ziektelast van mazelen bij jonge kinderen is hoger dan die van bof bij adolescenten. De bescherming van jonge kinderen tegen mazelen weegt zwaarder dan het voorkomen van bof bij adolescenten. Daarom is het advies om de tweede BMR-vaccinatie te geven op de leeftijd van 3 jaar.

  Nb: Startcohort 2022 wordt pas uitgenodigd in 2025. Bij organisaties die de BMR2-vaccinatie tussen de 2,5 en 3 jaar plaatsen, moet er voor het oudste deel van het startcohort een extra vaccinatiemoment worden gepland in 2025.
  Nb: Voor tussenliggende cohorten (2016 – 2021) wordt een BMR-inhaalcampagne georganiseerd in 2025, 2026 en 2027.
 4. DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis) van 9 jaar verschuift naar 14 jaar: startcohort 2016.
  Idealiter krijgen kinderen de booster tegen difterie en tetanus 10 jaar na de vorige dosis. Dat zou op de leeftijd van 15 jaar zijn.  Omdat op de leeftijd van 14 jaar al een vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) wordt gegeven, is het advies om dat moment ook te gebruiken voor de DTP-booster. 
  Voor langdurige bescherming  tegen verlamming door polio zijn de drie doses uit de basisimmuniteit-serie voldoende. Het is onduidelijk of deze drie doses ook voldoende beschermen tegen infectie en virusoverdracht. Er is geen los vaccin tegen alleen difterie en tetanus beschikbaar. Daarom is het advies om op de leeftijd van 14 jaar een DTP-booster te geven.

  Nb: Kinderen krijgen deze vaccinatie vanaf 2030. 

Deze tabel geeft de veranderingen weer tussen het vaccinatieschema in 2024 en het vaccinatieschema in 2025.

In deze tabel staat het vaccinatieschema voor 2024 en voor 2025 naast elkaar.

* : voor kinderen geboren vanaf 1-1-2024.
** : alleen als de moeder geen DKT-vaccinatie tijdens de zwangerschap heeft gehad of als er risicofactoren zijn voor een minder lange bescherming tegen kinkhoest.

Wanneer Vaccinaties in 2024 Wijzigingen vanaf 2025 Vaccinaties vanaf 2025
6-9 weken

Rotavirusvaccinatie* 

DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-Hib-HepB**

 

Rotavirusvaccinatie

DKTP-Hib-HepB**

3 maanden

Rotavirusvaccinatie* 

DKTP-Hib-HepB

Pneumokokken

 

Rotavirusvaccinatie* 

DKTP-Hib-HepB

Pneumokokken

5 maanden

DKTP-Hib-HepB
Pneumokokken

 

DKTP-Hib-HepB
Pneumokokken

11 maanden

DKTP-Hib-HepB
Pneumokokken

1. DKTP-Hib-hepB + pneu gaat van 11 naar 12 maanden: startcohort 2024.
Nb: Kinderen die geboren zijn in januari 2024, krijgen de DKTP-Hib-HepB en Pneu revaccinatie dus in januari 2025, in plaats van in december 2024.
 
12 maanden     

DKTP-Hib-HepB
Pneumokokken

14 maanden

BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)
MenACWY

 

BMR
MenACWY

2,5 - 3,5 jaar     BMR
4 jaar  DKTP 2. DKTP op 4 jaar wordt een DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus) tussen 5 en 6 jaar: startcohort 2021.
Nb: Kinderen krijgen deze vaccinatie vanaf 2026. Kinderen uit startcohort 2021 mogen in 2024 géén DKTP ontvangen.
 
5 jaar     DKT (vanaf 2026)
9 jaar

BMR
DPT

3. BMR van 9 jaar verschuift naar rond de 3e verjaardag: startcohort 2022.
Nb: Voor tussenliggende cohorten (2016 – 2021) wordt een BMR-inhaalcampagne georganiseerd in 2025, 2026 en 2027.
4. DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis) van 9 jaar verschuift naar 14 jaar: startcohort 2016.
Nb: Kinderen krijgen deze vaccinatie vanaf 2030. 

 
10 jaar 2x HPV Humaan Papillomavirus (Humaan Papillomavirus)   2x HPV
14 jaar  MenACWY  

MenACWY
DTP (vanaf 2030)

* : voor kinderen geboren vanaf 1-1-2024
** : alleen als de moeder geen DKT-vaccinatie tijdens de zwangerschap heeft gehad

BMR inhaalcampagne

Kinderen in de leeftijd tussen 3 en 9 jaar moeten de BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond) inhalen, omdat deze niet meer gegeven wordt op 9-jarige leeftijd, maar vervroegd is naar rond de 3e verjaardag (tussen 2,5 en 3,5). De BMR-inhaalcampagne wordt verspreid over 3 jaren en komt er als volgt uit te zien: 

 • In 2025 worden de cohorten 2016 en 2017 uitgenodigd. 
 • In 2026 worden de cohorten 2021 en 2018 uitgenodigd. Cohort 2021 kan de BMR-vaccinatie tegelijk met de DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus)-vaccinatie ontvangen tijdens het nieuw in te richten consult. 
 • In 2027 worden de cohorten 2019 en 2020 uitgenodigd.