Voor de continuïteit van de uitvoering van het RVPRijksvaccinatieprogramma heeft (bijna) elke priklocatie van JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties een voorraad vaccins. Met de organisaties die deze voorraadlocaties beheren, is afgesproken dat de voorraad elk half jaar geteld moet worden.

Deze vaccininventarisatie gebeurt op twee vaste momenten: op de laatste werkdag in mei en november. De telling wordt door medewerkers van de JGZ-organisatie uitgevoerd na het laatste consult in de betreffende maand. Hoe de telling uitgevoerd moet worden kunt u lezen in de 'instructie'.  Via het digitale formulier 'online inventarisatielijst' kunt u de aantallen digitaal doorgeven.

Onbruikbare Nimenrix spuiten door Luer Lock Adapter

Het RIVM-DVP-regiokantoor heeft de JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties informatie gestuurd over wat u moet doen bij klachten over niet bruikbare Nimenrix-spuiten en alle overige productklachten. De informatie vindt u hier. Het is belangrijk de beschreven procedures te volgen, zodat extra vaccinverlies door uw organisatie wordt voorkomen en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u mogelijk financieel tegemoet kan komen voor wat betreft de lekkende vaccins. Via een digitaal formulier kunt u klachten doorgeven over onbruikbare Nimenrix vaccins.

Lekkende Infanrix hexa-spuiten

Het RIVM-DVP-regiokantoor heeft de JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties informatie gestuurd over wat u moet doen  bij een specifieke klacht over een lekkend Infanrix hexa-spuit  en alle overige productklachten. Het is belangrijk de beschreven procedures te volgen, zodat extra vaccinverlies door uw organisatie wordt voorkomen en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u mogelijk financieel tegemoet kan komen voor wat betreft de lekkende vaccins. Meer informatie leest u in de brief 'Lekkende Infanrix hexa vaccins'. Via een digitaal formulier kunt u klachten doorgeven over lekkende Infanrix hexa vaccins.

Melding verloren gegaan vaccin

Vaccins die verloren zijn gegaan kunt u melden via een formulier. Dit formulier gebruikt u alleen voor het melden van bekend vaccinverlies. Dit zijn verliezen die in de uitvoering veroorzaakt zijn. Bijvoorbeeld: breuk tijdens het klaarzetten van het vaccin, verkeerd opgetrokken of opgelost, te veel aangemaakt, kind trekt arm weg etc. Dit formulier mag alleen gebruikt worden als het vaccin nog niet is toegediend aan het kind. Ook verloren gegaan vaccin door een koelkast-/stroomstoring wordt met dit formulier gemeld, nádat door RIVM het besluit is genomen dat de vaccins vernietigd moeten worden.

Formulier: Melding verloren gegaan vaccin