Voor de continuïteit van de uitvoering van het RVPRijksvaccinatieprogramma heeft (bijna) elke priklocatie van JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties een voorraad vaccins. Met de organisaties die deze voorraadlocaties beheren, is afgesproken dat de voorraad elk half jaar geteld moet worden.

Deze vaccininventarisatie gebeurt op twee vaste momenten: op de laatste werkdag in mei en november. De telling wordt door medewerkers van de JGZ-organisatie uitgevoerd na het laatste consult in de betreffende maand. Hoe de telling uitgevoerd moet worden kunt u lezen in de 'instructie'.  Via het digitale formulier 'online inventarisatielijst' kunt u de aantallen digitaal doorgeven.

Lekkende Infanrix hexa-spuiten

Het RIVM-DVP-regiokantoor heeft de JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties informatie gestuurd over wat u moet doen  bij een specifieke klacht over een lekkend Infanrix hexa-spuit  en alle overige productklachten. Het is belangrijk de beschreven procedures te volgen, zodat extra vaccinverlies door uw organisatie wordt voorkomen en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u mogelijk financieel tegemoet kan komen voor wat betreft de lekkende vaccins. Meer informatie leest u in de brief 'Lekkende Infanrix hexa vaccins'. Via een digitaal formulier kunt u klachten doorgeven over lekkende Infanrix hexa vaccins.