Voor de continuïteit van de uitvoering van het RVPRijksvaccinatieprogramma heeft (bijna) elke priklocatie van JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties een voorraad vaccins. Met de organisaties die deze voorraadlocaties beheren, is afgesproken dat de voorraad elk jaar wordt geteld.

Deze vaccininventarisatie gebeurt op de laatste werkdag in november. De telling wordt door medewerkers van de JGZ-organisatie uitgevoerd na het laatste consult in die maand. Praktische informatie over de uitvoering van de telling wordt jaarlijks in november via de JGZ-koepelorganisaties per e-mail verspreid.

Melding verloren gegaan vaccin

Vaccins die verloren zijn gegaan kunt u melden via een formulier. Dit formulier gebruikt u alleen voor het melden van bekend vaccinverlies. Dit zijn verliezen die in de uitvoering veroorzaakt zijn. Bijvoorbeeld: breuk tijdens het klaarzetten van het vaccin, verkeerd opgetrokken of opgelost, te veel aangemaakt, kind trekt arm weg etc. Dit formulier mag alleen gebruikt worden als het vaccin nog niet is toegediend aan het kind. Ook verloren gegaan vaccin door een koelkast-/stroomstoring wordt met dit formulier gemeld, nádat door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het besluit is genomen dat de vaccins vernietigd moeten worden.

Formulier: Melding verloren gegaan vaccin