Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseert elk jaar de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) Onderzoeksdag. Deze dag is primair gericht op onderzoekers van instituten en universiteiten die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van vaccins, vaccinatie en het vaccinatieprogramma. Ook artsen betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma zijn welkom.