Vaxelis wordt sinds 2019 gebruikt binnen het RVP Rijksvaccinatieprogramma voor vaccinatie tegen Difterie, Tetanus, Kinkhoest, Polio, Hepatitis-B en Haemophilus influenza type B

• Producent: MSD
• Registratie nummer: EU Europese unie/1/15/1079/002

Verpakkingsvormen

Vaxelis (ten-pack) Afmeting verpakking: 15,0 x 9,5 x 8,7 cm

Vaxelis (single-pack) Afmeting verpakking: 15,2 x 4,6 x 2,3 cm

Vaxelis zit in een voorgevulde spuit. De uitvoerder dient zelf voor een veilig naaldsysteem te zorgen.

Minimale toedieningsleeftijd

6 weken

Bewaarcondities

Binnen het RVP moet het vaccin bewaard en gebruikt worden conform de richtlijn RVP Vaccinbeheer voor uitvoerende organisaties. Vaccins moeten in het donker bewaard worden op een temperatuur van +2°C en +8°C.

Bijsluiter

Bijsluiter Vaxelis