Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten.

Hoe gaat het RIVM om met je persoonsgegevens?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat het RIVM je gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt achtergelaten. Er zijn uitzonderingen voor gegevens die in het kader van de werkgelegenheid of de nationale veiligheid worden verwerkt en die nog steeds onderworpen kunnen zijn aan individuele nationale regelgeving (artikel 2, lid 2, onder a), en artikel 82 van de AVG).

Als je het niet eens bent met ons privacybeleid kunnen we je account uit ons bestand verwijderen. Afmelden voor onze nieuwsbrieven kan onderaan de nieuwsbrief. Na afmelding voor onze nieuwsbrieven worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze administratie.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG. Kijk voor meer informatie over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.