Ontwikkeling

De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. In de komende jaren worden er nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd. Eind 2019 wordt gestart met het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest, zodat kinderen vanaf de geboorte beschermd zijn tegen deze ziekte. Kinderen die te vroeg of te klein geboren zijn, krijgen vanaf de zomer van 2019 een vaccinatie tegen het rotavirus.

Gezondheidsraad

De gezondheidsraad neemt dit jaar een besluit over de HPV-vaccinatie voor jongens en zal een advies geven over het vervolg van de meningokokken ACWY-vaccinatie voor pubers. Vaccinatie tegen meningokokken B wordt over een paar jaar opnieuw beoordeeld.

Toekomst

Ook in de toekomst zal vaccinatie een onderwerp blijven op de agenda van wetenschappers en beleidsmakers. Met de toenemende kennis wordt het mogelijk om tegen steeds meer ziekten te vaccineren. Zo kunnen infectieziekten en de gevolgen hiervan nog verder worden teruggedrongen. Meer informatie over vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma vind je hier.