Ieder kind in Nederland kan tot zijn of haar 18e jaar meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Je leest hier hoe je informatie over het Rijksvaccinatieprogramma krijgt, hoe je toestemming geeft voor de vaccinatie van je kind en wat er gebeurt met de vaccinatiegegevens.

Je kind mee laten doen aan het Rijksvaccinatieprogramma

Het is prettig om te weten wat je kunt verwachten van het Rijksvaccinatieprogramma. Als je nog vragen hebt, kun je die altijd stellen aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Informatievoorziening

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) informeert alle ouders in Nederland over de vaccinaties. Kort na de geboorte krijgen alle ouders in Nederland een brief, folder en een set met inentingskaarten voor alle inentingen totdat het kind 14 maanden is. Als een kind 4 en 9 jaar is, ontvangen ouders opnieuw een uitnodiging voor een volgende vaccinatie. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker.

Bij de uitnodiging ontvang je ook een folder over de vaccinatie(s) die je kind op dat moment gaat krijgen. Hierin staat beknopte informatie over de vaccinatie zelf, de infectieziekten waartegen de vaccinatie beschermt en wat je kunt doen wanneer er bijwerkingen optreden. Tijdens je bezoek aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg) in je buurt vertelt de jeugdarts of verpleegkundige over de vaccinatie en wat je kunt verwachten. Soms krijg je aanvullende informatie mee of word je verwezen naar de website van het Rijksvaccinatieprogramma.

Ook na het lezen van informatie over vaccineren op het internet heb je misschien als ouder nog vragen. Die kun je stellen aan de jeugdarts of verpleegkundige van het consultatiebureau of andere JGZ-organisatie in je buurt. Soms is er wat meer tijd nodig. Het is mogelijk om dan een extra afspraak in te plannen.

Toestemming voor deelname

Vaccinatie is een medische handeling waarvoor toestemming van de ouder (en het kind vanaf 12 jaar) noodzakelijk is. Deelname is vrijwillig. Nadat je informatie hebt gehad, besluit je of je toestemming geeft om je kind te laten vaccineren. Dit heet ‘informed consent’ ofwel geïnformeerde toestemming. Je hoeft geen schriftelijke toestemming te geven. Je kunt toestemming geven voor alle vaccinaties of voor afzonderlijke prikken. 

Als je geen toestemming geeft voor een bepaalde vaccinatie of voor alle vaccinaties, dan heeft dit uiteraard geen enkele invloed op de manier waarop zorgverleners met jou of je kind omgaan. De jeugdarts of verpleegkundige zal dit wel noteren in het JGZ-dossier van je kind.

Administratie van de gegevens van de vaccinatie

De vaccinaties van je kind worden op drie plaatsen vastgelegd:

  • in het dossier van de jeugdgezondheidszorg;
  • op het vaccinatiebewijs van het kind;
  • landelijk bij het RIVM.

Het RIVM gebruikt de gegevens om de kwaliteit van het programma continu te meten, om uitnodigingen en herinneringen te kunnen sturen, om kopieën van het vaccinatiebewijs te kunnen verstrekken en om vast te stellen welk percentage van de kinderen in Nederland ingeënt is. Als een infectieziekte uitbreekt, is het namelijk heel belangrijk om te weten hoeveel kinderen beschermd zijn, zodat bekend is of er kans op verspreiding is en of speciale overheidsmaatregelen nodig zijn.

Opslag van gegevens bij het RIVM

Het RIVM legt een aantal gegevens vast. Dit zijn:

  • Persoonsgegevens afkomstig van de Basisregistratie Personen (BRP) of COA (voor asielzoekerskinderen)
  • Organisatie die de vaccinatie heeft gegeven
  • Datum en locatie van de vaccinatie
  • Tegen welke ziekte(n) het vaccin beschermt
  • Productienummer van het vaccin

Bewaartermijn van gegevens

Om het Rijksvaccinatieprogramma goed uit te voeren, is het belangrijk dat de gegevens gedurende de loop van het programma bewaard worden. Dit is de periode dat je kind in aanmerking komt voor de JGZ (tot 18 jaar). Tot die leeftijd heeft je kind het recht om vaccinaties in te halen. Daarna hanteert het RIVM de bewaartermijn van minimaal 15 jaar. Deze termijn staat beschreven in de Memorie van toelichting op de Wet publieke gezondheid.

Het inzien van gegevens van vaccinaties van mijn kind

Het RIVM legt een aantal gegevens vast. Alleen degenen die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma kunnen bij de persoonlijke gegevens en gegevens over vaccinaties, zoals productienummer en vaccinsoort.

De gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers krijgen dan uitsluitend anonieme informatie, dus zonder burgerservicenummer, naam, adres of geboortedatum. Onderzoekers mogen de anonieme gegevens gebruiken voor hun onderzoek. Ze hoeven hiervoor geen toestemming te vragen. Als het voor een onderzoek wel nodig is om persoonlijke informatie uit het vaccinatiedossier van je kind te gebruiken, wordt vooraf altijd eerst om toestemming gevraagd.

Het verwijderen van gegevens

Cliëntgegevens kunnen niet verwijderd worden. Dit komt omdat het RIVM de wettelijke taak heeft om ieder kind in Nederland op te roepen voor het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatiegegevens kunnen wel verwijderd worden. Wil je de vaccinatiegegevens van je kind laten verwijderen? Neem dan contact op met RIVM-DVP.

Informatie over je rechten in de zorg

Meer informatie over je rechten in de zorg vind je op de website van de Rijksoverheid.