In deze brochure, die bestemd is voor medische professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, geven we achtergrondinformatie over de reformatorische gezindte en de belangrijke rol die het geloof speelt in het dagelijks leven van deze mensen. Tegenwoordig kiest ook binnen de reformatorische gezindte een meerderheid (60%) van de ouders ervoor om hun kinderen wel te laten vaccineren. Bij de wel-vaccinerende ouders spelen – evenals bij de niet-vaccinerende ouders – religieuze aspecten een belangrijke rol in de besluitvorming. Medische argumenten zijn voor reformatorische ouders niet doorslaggevend. Daarom zijn in deze brochure adviezen opgenomen hoe medische professionals met deze ouders in gesprek kunnen gaan om hen te ondersteunen bij een weloverwogen besluitvorming over vaccinatie.