De HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus) Vaccinatie Keuzehulp is bedoeld om jou te helpen bij jouw keuze om de vaccinatie wel of niet te nemen.
Voor deze informatie kun je voorlopig terecht op: rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv 

De komende periode gaan wij de informatie op de site HPVkeuzehulp.nl actualiseren.