Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu biedt gratis e-learnings aan. Een e-learning is een verdiepende scholing voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma). Dit zijn met name jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg.  Via onderstaande links vind je alle beschikbare e-learnings.

 

HPV-vaccinatie - NSPOH

In deze gratis e-learning worden het humaan papilloma virus, de HPV-infectie, HPV-gerelateerde kankers en voorstadia daarvan besproken. Ook is er aandacht voor de effectiviteit en veiligheid van het vaccin, het proces van vaccineren en de plannen om de vaccinatie te evalueren.

Na het volgen van de e-learning beschik je over de inhoudelijke kennis over HPV en HPV-vaccinatie, kun je vragen beantwoorden en indien nodig de vaccinatieserie op de juiste manier toedienen.

Informed Consent – NSPOH

Deze gratis e-learning is een scholing voor professionals in de Jeugdgezondheidszorg die betrokken zijn bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma) en gaat specifiek over de geïnformeerde toestemming voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ Jeugdgezondheidszorg en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Per 1 januari 2022 wordt deze geïnformeerde toestemming gevraagd en geregistreerd in het DD JGZ. Na het volgen van de e-learning informed consent beschik je over de inhoudelijke kennis om de geïnformeerde toestemming voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM goed met ouders en/of jeugdigen te kunnen bespreken.

Maternale Kinkhoestvaccinatie - NSPOH

Vaccineren tijdens de zwangerschap is een relatief nieuw begrip. Sommige mensen twijfelen of dit niet gevaarlijk is voor het ongeboren kind. Wil jij leren hoe je vragen van ouders inhoudelijk goed kunt beantwoorden? En wil jij weten hoe je deze vaccinatie moet toedienen en wie welke taak heeft? Doe dan deze gratis e-learning Maternale kinkhoestvaccinatie.

Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma - NSPOH

  • Ouders en jeugdigen hebben recht op goede, betrouwbare informatie en een persoonlijke benadering. Voor deze informatievoorziening is voldoende inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid nodig.
  • Voor ouders en jeugdigen ben jij als JGZ Jeugdgezondheidszorg-professional het eerste aanspreekpunt voor het RVP Rijksvaccinatieprogramma
     

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma - NSPOH 2021

Elk jaar wordt de richtlijn uitvoering rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma) geactualiseerd. Na het volgen van deze gratis e-learning ben je op de hoogte van een aantal belangrijke wijzigingen die beschreven staat in de richtlijn uitvoering RVP 2021.