Presentatie 'Verhogen Vaccinatiegraden Amsterdam - Pilot HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)/DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis) 9-jaar & TIP-methode' door Calixte Veerman en Claire Lovell (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam) tijdens de VastePrik-dag 2022.