Presentatie 'Vaccinaties op maat - waterpokken' door Alies van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) tijdens de VastePrik-dag 2022.