ውላድኩም ናይ BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond) ክትባት ንኽወስድ ዕድመ ንልእኸልኩም ኣለና።
ናይ BMR ክትባ ንውላድኩም ካብ ሕማማት ጽግዕ፣ ንፍዮን ፍሮማይን ይከላኸለሉ እዩ።

This is an invitation for an MMR vaccination for your child.
The MMR vaccination protects your child against mumps, measles and rubella (MMR).

Gerelateerde onderwerpen