Niniejszym przesyłamy zaproszenie na szczepienie MMR dla Państwa dziecka.
Szczepienie MMR chroni Państwa dziecko przed odrą, świnką i różyczką.

This is an invitation for an MMR vaccination for your child.
The MMR vaccination protects your child against mumps, measles and rubella (MMR).