Officiële reactie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op onjuistheden in het NVKP-document
“Een falend kinkhoestvaccin (DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus)) aanbieden tijdens de zwangerschap
maakt het vaccin niet veiliger en beter werkzaam.”

https://www.nvkp.nl/over-nvkp/nieuws/nieuws-item/nvkp-reactie-ophet-kinkhoestvaccin-dat-16-december-wordt-ingevoerd/