Ka difaac ilmahaada dhashay xiiq dheerta. Soo doono tallaalka 22 usbuuc (Protect your baby against whooping cough. Get your 22-week vaccination)