Informatie voor de Jeugdgezondheidszorg  over revaccinatie na stamceltransplantatie.