Op de Bureaukaart huisartsenteams “Griepvaccinatie tijdens de zwangerschap voor zwangeren met een medische indicatie” staan antwoorden op veelgestelde vragen over de griepvaccinatie tijdens de zwangerschap.