Download hier de bijlage bij de RVP-richtlijn Informed consent-procedure.
Versie 18 november 2021