Download hier de bijlage bij deĀ RVP-richtlijn Informed consent-procedure.
Versie 18 november 2021