Stagerapport 'Antroposofische consultatiebureaus & vaccineren' door Karlijn te Paske ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).