Presentation by:

  • Maarten van Wijhe (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / RUG)
  • Scott McDonald (RIVM)
  • Hester de Melker (RIVM)
  • Maarten Postma (RUG)
  • Jacco Wallinga (RIVM / LUMCLeids Universitair Medisch Centrum)