Presentation by:

  • Maarten van Wijhe (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) / RUG)
  • Scott McDonald (RIVM)
  • Hester de Melker (RIVM)
  • Maarten Postma (RUG)
  • Jacco Wallinga (RIVM / LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum))