Brief over Lekkende Infanrix hexa spuiten met de onderwerpen:

  • Achtergrond lekkende Infanrix hexa vaccins
  • Procedure bij lekkend Infanrix hexa vaccin 
  • Algemene procedure productklachten
  • Formulier ‘Melding verloren gegaan vaccin’