Op het consultatiebureau

Op donderdag 6 oktober 2023 organiseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de jaarlijkse bijscholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)).

Het thema is dit jaar 'Over de grenzen heen', waarbij we de term ‘grens’ breed trekken: over de landsgrenzen, over de organisatiegrenzen en over de grens van het Rijksvaccinatieprogramma. Wij zijn deze keer te gast in het Centraal Museum in Utrecht en hebben plek voor zo’n 280 deelnemers.

Dit jaar organiseren we een aantal sessies over verschillende aspecten van vaccinatieaarzeling en manieren om hiermee om te gaan. Zo is er een ‘keynote panel’ waar een aantal experts met elkaar in gesprek gaat over ‘Vaccineren na COVID-19’ en delen JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-professionals praktijkvoorbeelden over contact met moeilijk bereikbare doelgroepen. ’s Middags organiseren we workshops en brainstormsessies over tal van onderwerpen.  Hieronder vind je het volledige programma en links naar uitgebreidere informatie over de presentaties en sprekers.

Programma

09:00 - 09:30 Inloop en registratie
09:30 - 09:45 Welkom | Jeanne-Marie Hament    
10.00 - 11:15

Keynote panel: vaccineren na COVID-19

Sprekers:

 • Sabine de Jong (UNICEF NL)
 • Jeanne-Marie Hament ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • Annick Paeps (kindervaccinatieprogramma in België)
 • Mariska Blankes (oud-progammamanager COVID-19)
 • Joey van Slobbe ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Bonaire)
11:15 - 11:20 Pauze
11:20 - 12:20

Door de JGZ, voor de JGZ: contact met moeilijk bereikbare doelgroepen

 • Contact met nieuwkomers, asielzoekers, en personen met een niet Westerse achtergrond | Bernice Samson en Iemcke Scholten (CJG Rijnmond)
 • Contact met bevindelijk gereformeerden en aanhangers van complottheorieën | Karin de Jonge (GGD IJsselland)
12:20 - 13:20 Lunch
13:20 - 14:20 Gedrag rondom en communicatie over vaccineren
 • Vaccine Confidence | Greet Hendrickx (Vaccine Confidence Project)
 • Gedrag rondom vaccinaties | Marion de Vries (RIVM)
 • Communiceren over vaccinaties | Lea Visser (RIVM)
14:20 - 14:40 Pauze en looptijd
14:40 - 15:40

Deelsessie 1

De groep wordt in tweeën gedeeld, waarbij de ene helft één van de 4 workshops bijwoont, en de andere helft aan twee brainstorms zal deelnemen. 

Na een pauze wisselen de groepen. Iedereen zal dus zowel een workshop als twee brainstorms bijwonen.

De workshops die we dit jaar aanbieden:

De thema’s voor de brainstormsessies:

 • Implementeren | Alies van Lier, Eva van der Want, Sofie Mooij, Anne Pluijmaekers (RIVM)
 • RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-monitor (bijwerkingen) | Leontine van Balveren en Rachel Kalf (Lareb)
 • Opkomst verhogen | Irmgard Zonneberg (RIVM)
 • Vaccineren op school | Tina Dorn (RIVM)
 • Vaccine Confidence | Greet Hendrickx (Vaccine Confidence Project)
 • Gedrag rondom vaccineren | Marion de Vries (RIVM)
 • Pandemische paraatheid | Claudia Vonk en Marit van Lenthe (Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding - LFI)
15.40 - 16:00 Pauze en looptijd
16:00 - 17:00 Deelsessie 2
17.00 Afsluitende borrel