Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Dit worden ook wel micro-organismen genoemd. Er zijn veel onschuldige infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer over gaan. Andere infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn. Daar kun je heel ziek van worden en ernstige complicaties aan overhouden.

Hoe krijg je een infectieziekte?

Je kunt een infectieziekte krijgen door:

  • Besmet eten of drinken.
  • Het inademen van micro-organismen die in de lucht zweven.
  • Contact met iemand die besmet is.
  • Bacteriën die in een wond komen

Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten en lopen het grootste risico op ernstige complicaties of overlijden. Vaccinatie vermindert de kans op ernstige ziekte en complicaties en zorgt er voor dat gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen.

Waarom is vaccineren belangrijk?

Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit. Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen. Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen. 

Tegen welke ziekten wordt gevaccineerd?

Bof

Bof

Difterie

Difterie

Hepatitis B

moeder houdt baby voor zich in haar armen en zij kijken elkaar aan

Hepatitis B

Hib-ziekten

vrolijk kijkend blonde peuter

Hib-ziekten

Kinkhoest

vader heeft baby op zijn nek en zij kijken elkaar lachend aan

Kinkhoest

Mazelen

Mazelen

Meningokokkenziekte

Meningokokkenziekte

Pneumokokkenziekte

moeder knuffelt haar dochter

Pneumokokkenziekte

Polio

Polio

Rodehond

meisje hangt met haar buik over het klimrek

Rodehond

Tetanus 

Tetanus