Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Dit worden ook wel micro-organismen genoemd. Er zijn veel onschuldige infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer over gaan. Andere infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn. Daar kun je heel ziek van worden en ernstige complicaties aan overhouden.

Hoe krijg je een infectieziekte?

Je kunt een infectieziekte krijgen door:

  • Besmet eten of drinken.
  • Het inademen van micro-organismen die in de lucht zweven.
  • Contact met iemand die besmet is.
  • Bacteriën die in een wond komen

Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten en lopen het grootste risico op ernstige complicaties of overlijden. Vaccinatie vermindert de kans op ernstige ziekte en complicaties en zorgt er voor dat gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen.

Waarom is vaccineren belangrijk?

Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit. Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen. Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen. 

Tegen welke ziekten kan ik een vaccin krijgen?

Bof
Bof veroorzaakt  een ontsteking van speekselklier bij het oor. Daardoor krijg je een dikke wang. Bof is een virus dat zich vooral via de lucht verspreidt. 
Lees meer over bof

Difterie
Difterie is een ernstige, besmettelijke ziekte. Vooral jonge baby's en ouderen kunnen er ernstig ziek van worden. Difterie kan klachten geven zoals erge benauwdheid en zweren op de huid. 
Lees meer over difterie

Hepatitis B
Door hepatitis B kun je een leverontsteking krijgen. Vooral kinderen kunnen hepatitis B altijd bij zich houden, waardoor hun lever kapot kan gaan. 
Lees meer over hepatitis B

Hib-ziekten
Hib-ziekten is een verzamelnaam voor infectieziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Haemophilus influenzae type b. Typische klachten bij Hib-ziekten zijn een snotneus, een neus- en keelonsteking, hoge koorts en braken. 
Lees meer over Hib-ziekten

HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)
8 op de 10 mensen raken in hun leven besmet met HPV. HPV-infecties kunnen leiden tot kanker aan de baarmoeder, aan de mond- en keelholte, aan de vagina, de schaamlippen, anuskanker en peniskanker.
Lees meer over HPV

Kinkhoest
Kinkhoest veroorzaakt besmettelijke hoestbuien. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby's. Die kunnen heel benauwd worden en uitgeput raken. 
Lees meer over kinkhoest

Mazelen
Typische klachten van mazelen zijn hoge koorts en rode vlekjes op het gezicht en het lichaam. Je kunt mazelen krijgen via de lucht, door hoesten en niezen. 
Lees meer over mazelen

Meningokokkenziekte
Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. De bacterie bevindt zich gewoonlijk in de neus-keelholte zonder dat je er ziek van wordt. 
Lees meer over meningokokkenziekte

Pneumokokkenziekte
Veel mensen dragen pneumokokken bij zich en worden niet ziek. Pneumokokken kunnen middenoorontsteking, bijholteontsteking en bronchitis veroorzaken, maar kunnen ook leiden tot ernstige longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.
Lees meer over pneumokokkenziekte

Polio
Polio is ook bekend als kinderverlamming. Polio wordt veroorzaakt door drie typen poliovirussen. Het virus wordt van mens op mens overgedragen door besmet voedsel, besmette ontlasting of besmet water, of door kleine druppeltjes in de lucht. 
Lees meer over polio

Rodehond
Rodehond wordt veroorzaakt door het rubellavirus. Het verspreidt zich via hoesten en niezen. Meestal word je niet heel ziek van rodehond. Als je tijdens je zwangerschap rodehond krijgt, loopt je kind de kans om blind, doof en/of met een ontwikkelingsachterstand geboren te worden.  
Lees meer over rodehond

Rotavirus
Het rotavirus veroorzaakt een ontsteking aan de maag en darmen. Kinderen kunnen uitdrogen door langdurige of hevige diarree. Rotavirusinfecties komen vaak voor bij jonge kinderen tot twee jaar. Het rotavirus is heel besmettelijk.
Lees meer over rotavirus

Tetanus
Tetanus, ook wel kaakklem of wondkramp genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Zodra de bacterie, die bijvoorbeeld in straatvuil zit, in een open wond(je) komt, kan iemand een tetanusinfectie oplopen. 
Lees meer over tetanus