Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Over het programma

Over Rijksvaccinatieprogramma

Bij het Rijksvaccinatieprogramma zijn verschillende partijen betrokken. Wie doet wat?

Wie

Wat

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Eindverantwoordelijk voor het gehele Rijksvaccinatieprogramma. De minister beslist welke vaccinaties in het vaccinatieprogramma worden opgenomen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  • Regie op het vaccinatieprogramma
  • Coördinatie van de uitvoering
  • Communicatie en voorlichting
  • Onderzoek naar veiligheid en werkzaamheid
  • Professionele ondersteuning
  • Registratie, inkoop, opslag en distributie van vaccins

Consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin en GGD

  • Uitvoering van de vaccinaties voor kinderen
  • Voorlichting, registratie en melding van bijwerkingen

Bijwerkingencentrum Lareb

Verzamelen en analyseren van meldingen van bijwerkingen en onderzoek naar veiligheid en bijwerkingen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Toezicht op uitvoering volgens professionele richtlijnen.

Gezondheidsraad (GR)

Adviseert de minister van VWS over de inhoud van het Rijksvaccinatieprogramma en beoordeelt vaccins op werkzaamheid en veiligheid.

College beoordeling Geneesmiddelen (CBG) (in Nederland) en de European Medicines Agency (EMA) (op Europees niveau)

Beoordeling van onderzoek over nieuwe vaccins en toelating tot de markt.

Vaccinatie is gratis en niet verplicht

Omdat de overheid vaccinatie belangrijk vindt voor de gezondheid van kinderen, biedt zij het Rijksvaccinatieprogramma gratis aan. U als ouder maakt zelf de keuze voor het wel of niet laten vaccineren van uw kind. De overheid ondersteunt u bij uw keuze met informatie over de ziekten en de vaccinaties. De medewerkers op het consultatiebureau, bij de Centra voor Jeugd en Gezin en de GGD’en kunnen u hierbij adviseren en begeleiden.
Voorwaarde voor het vaccineren binnen het Rijksvaccinatieprogramma is dat de vaccinaties met speciaal ingekochte vaccins worden toegediend volgens het landelijke vaccinatieschema.

Deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma?

Meer dan 95% van de ouders laat zijn kind inenten. Wilt u uw kind ook laten vaccineren? U ontvangt automatisch een uitnodiging van het RIVM. Voor het laten toedienen van de vaccinatie kunt u terecht bij het consultatiebureau, de GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Landelijke registratie

Alle gegeven vaccinaties worden geregistreerd in Praeventis, het landelijke informatiesysteem van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarmee is goed te volgen hoeveel kinderen er zijn ingeënt.

Financiering

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) onder verantwoordelijkheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Laatst gewijzigd juni 2016

Service