Hieronder vind je veelgestelde vragen over het nieuwe coronavirus en het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vragen en antwoorden worden regelmatig aangevuld.

Vragen over het belang van vaccineren

Baby’s zijn kwetsbaar. Het is belangrijk dat baby’s de vaccinaties op tijd krijgen, omdat ze anders onvoldoende beschermd zijn tegen de infectieziekten in het Rijksvaccinatieprogramma. Uitstellen van de vaccinaties is gevaarlijk omdat het risico op infecties zoals kinkhoest, Hib en pneumokokkenziekte (hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging) groot is. Deze ziekten komen vooral voor bij jonge baby’s en kunnen bij hen heel ernstig verlopen, met ziekenhuisopname en soms overlijden tot gevolg.

Het is heel belangrijk dat jouw kind de 14 maandenprikken krijgt. Uitstellen van de 14 maandenprikken  geeft  risico op ziekten zoals mazelen en hersenvliesontsteking door meningokokken. Dat zijn heel besmettelijke ziekten die in Nederland nog voorkomen.

Het kan wel, maar jouw kind is nu wel vatbaar voor infectieziekten. Als jouw kind en jijzelf gezond zijn, kun je de vaccinatie veilig halen bij de jeugdgezondheidszorg. Heeft één van jullie verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid, óf heeft iemand in jullie gezin koorts of benauwdheid, neem dan contact op met het consultatiebureau.

Als jouw kind en jijzelf gezond zijn, kun je de vaccinatie veilig halen bij de jeugdgezondheidszorg. Dat is nodig voor een lange bescherming.
Hebben jouw kind en jijzelf verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid, óf heeft iemand in jullie gezin koorts of benauwdheid, óf kan de vaccinatie om andere redenen niet doorgaan, dan kan je de vaccinatie een paar maanden uitstellen. Dat is geen probleem. Jouw kind heeft  de basisserie van de vaccinaties gehad en is daardoor wat langer beschermd.

Vragen over de veiligheid van vaccineren

Nee, door vaccinatie is de weerstand van jouw kind na de vaccinatie niet minder. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als voor de vaccinatie.

Ja. Mocht jouw kind vrij snel na de vaccinatie verkoudheidsklachten krijgen, die passen bij een infectie door het coronavirus, dan werkt de vaccinatie goed.

Nee. De periode tussen besmetting en ziek zijn noemen we de incubatieperiode: je hebt het virus al wel gekregen, maar je hebt nog geen ziekteverschijnselen. Je weet dan niet dat je besmet bent. Als jouw kind wordt gevaccineerd tijdens de incubatieperiode van het coronavirus, dan werkt de vaccinatie nog steeds goed. Wordt je kind eventueel ziek  door het coronavirus dan zal je kind niet erger ziek zijn dan wat bij het coronavirus past. De kans op bijwerkingen is niet groter, omdat je kind mogelijk is besmet  met het coronavirus.

De artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Tussen bezoekers van het consultatiebureau wordt 1,5 meter afstand gehouden. Tijdens de afspraak bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.  Tijdens de vaccinatie kan dat even niet. De vaccinaties zijn erg belangrijk om infectieziekten bij je kind te voorkomen.  

De artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Er wordt overal 1,5 meter afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren even niet. JGZJeugdgezondheidszorg-medewerkers werken hygiënisch: ze wassen regelmatig hun handen of gebruiken handalcohol. Als ze moeten niezen doen ze dit in de elleboogsplooi of in een papieren zakdoekje. Zieke medewerkers blijven thuis. Ouders en kinderen die verkouden of benauwd zijn of koorts hebben mogen niet naar het consultatiebureau komen. Als een gezinslid koorts heeft of benauwd is mag een kind niet naar het consultatiebureau. Ook niet als het zelf geen klachten heeft.

Nee, dit is een onzinverhaal. Vaccinatie is een medische handeling waarvoor toestemming van de ouder (en van het kind zelf als het 12 jaar of ouder is) noodzakelijk is. Nederland heeft de regels over toestemming van vaccineren wettelijk vastgelegd; niemand mag kinderen zonder ouderlijke toestemming een vaccin geven. Er zit ook geen chip in vaccinaties.  

Kijk voor alle informatie over toestemming op de pagina Juridische informatie. Twijfel je of je je kind wil laten vaccineren? Neem dan een kijkje op de pagina Bij twijfel over vaccinatie.

Vragen over het uitstellen van vaccineren

Je kind mag niet naar het consultatiebureau komen  als iemand in het gezin een bevestigde corona infectie heeft. Je kind kan dus niet gevaccineerd worden.  Is het een contact met iemand buiten het gezin, dan mag je kind alleen naar het consultatiebureau komen als jij en het kind zelf geen klachten hebben van neusverkoudheid of keelpijn of hoesten. De vaccinatie wordt uitgesteld bij kinderen met koorts of benauwdheid. Ook als een gezinslid koorts of benauwdheid heeft, wordt de vaccinatie uitgesteld.

Nee, je mag niet komen. Ouders of begeleiders met verkoudheidsklachten mogen niet met hun kind naar het consultatiebureau komen. Als jouw kind geen klachten heeft, mag iemand anders, die geen  klachten heeft, wel komen met je kind. Heeft één van de gezinsleden koorts of benauwdheid, dan wordt de vaccinatie uitgesteld, totdat het zieke gezinslid 24 uur geen klachten meer heeft.

Nee, je mag niet met je kind naar het consultatiebureau voor vaccinatie. Dat mag weer, als het zieke gezinslid 24 uur geen klachten meer heeft.

Nee, jouw kind mag niet naar het consultatiebureau komen. Als jouw kind 24 uur zonder klachten is, kan het worden gevaccineerd.

Kinderen zijn vaak voor lange tijd neusverkouden, soms maandenlang, zonder andere klachten. Dan hebben ze waarschijnlijk een besmetting door een verkoudheidsvirus en niet door het coronavirus. Neem in zo’n situatie contact op met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij kunnen bepalen of jouw kind dan toch gevaccineerd kan worden en hoe.

Vragen over BMR-vaccinatie en coronavirus (COVID-19)

Er is (nog) geen bewijs dat het BMRBof, mazelen, rodehond-vaccin ook werkt tegen coronavirussen. Er is een onderzoek gepubliceerd dat suggereert dat de antistoffen die opgewekt worden door het BMR-vaccin (vooral tegen de rodehond) mogelijk ook zouden werken tegen het nieuwe coronavirus. Deze zogenaamde kruisreagerende antistoffen zijn echter niet aangetoond in het laboratorium.
Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat een BMR-vaccinatie echt bescherming biedt tegen het nieuwe coronavirus. Daarom is het dus nog niet zinvol om personen, die niet eerder met BMR gevaccineerd zijn, extra te vaccineren.
Voor kinderen die 14 maanden of ouder zijn en de BMR nog niet gehad hebben is het WEL zinvol om de BMR-vaccinatie alsnog te krijgen. Bescherming tegen mazelen, bof en rodehond blijft ook nu belangrijk.

Je kunt je BMRBof, mazelen, rodehond-vaccinatiestatus opvragen via Opvragen datum BMR-vaccinatie(s).  

Let op!
Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat een BMR-vaccinatie echt bescherming biedt tegen het nieuwe coronavirus. Daarom is het dus nog niet zinvol om personen, die niet eerder met BMR gevaccineerd zijn, extra te vaccineren.
Voor kinderen die 14 maanden of ouder zijn en de BMR nog niet gehad hebben is het WEL zinvol om de BMR-vaccinatie alsnog te krijgen. Bescherming tegen mazelen, bof en rodehond blijft ook nu belangrijk.