Hieronder vind je veelgestelde vragen over het nieuwe coronavirus en het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vragen en antwoorden worden regelmatig aangevuld.

Vragen over het belang van vaccineren

Baby’s zijn kwetsbaar. Het is belangrijk dat baby’s de vaccinaties op tijd krijgen, omdat ze anders onvoldoende beschermd zijn tegen de infectieziekten in het Rijksvaccinatieprogramma. Uitstellen van de vaccinaties is gevaarlijk omdat het risico op infecties zoals kinkhoest, Hib en pneumokokkenziekte (hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging) groot is. Deze ziekten komen vooral voor bij jonge baby’s en kunnen bij hen heel ernstig verlopen, met ziekenhuisopname en soms overlijden tot gevolg.

Het is heel belangrijk dat jouw kind de 14 maandenprikken krijgt. Uitstellen van de 14 maandenprikken  geeft  risico op ziekten zoals mazelen en hersenvliesontsteking door meningokokken. Dat zijn heel besmettelijke ziekten die in Nederland nog voorkomen.

Het kan wel, maar jouw kind is nu wel vatbaar voor infectieziekten. Als jouw kind en jijzelf gezond zijn, kun je de vaccinatie veilig halen bij de jeugdgezondheidszorg. Heeft één van jullie verkoudheidsklachten of koorts, óf heeft iemand in jullie gezin koorts, neem dan contact op met het consultatiebureau.

Als jouw kind en jijzelf gezond zijn, kun je de vaccinatie veilig halen bij de jeugdgezondheidszorg. Dat is nodig voor een lange bescherming.
Hebben jouw kind en jijzelf verkoudheidsklachten of koorts, óf heeft iemand in jullie gezin koorts, óf kan de vaccinatie om andere redenen niet doorgaan, dan kan je de vaccinatie een paar maanden uitstellen. Dat is geen probleem. Jouw kind heeft  de basisserie van de vaccinaties gehad en is daardoor wat langer beschermd.

Vragen over de veiligheid van vaccineren

Nee, door vaccinatie is de weerstand van jouw kind na de vaccinatie niet minder. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als voor de vaccinatie.

Ja. Mocht jouw kind vrij snel na de vaccinatie verkoudheidsklachten krijgen, die passen bij een infectie door het coronavirus, dan werkt de vaccinatie goed.

Nee. De periode tussen besmetting en ziek zijn noemen we de incubatieperiode: je hebt het virus al wel gekregen, maar je hebt nog geen ziekteverschijnselen. Je weet dan niet dat je besmet bent. Als jouw kind wordt gevaccineerd tijdens de incubatieperiode van het coronavirus, dan werkt de vaccinatie nog steeds goed. Wordt je kind eventueel ziek  door het coronavirus dan zal je kind niet erger ziek zijn dan wat bij het coronavirus past. De kans op bijwerkingen is niet groter, omdat je kind mogelijk is besmet  met het coronavirus.

De artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Tussen bezoekers van het consultatiebureau wordt 1,5 meter afstand gehouden. Tijdens de afspraak bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.  Tijdens de vaccinatie kan dat even niet. De vaccinaties zijn erg belangrijk om infectieziekten bij je kind te voorkomen.  

De artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Er wordt overal 1,5 meter afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren even niet. Zieke JGZJeugdgezondheidszorg-medewerkers blijven thuis. Ouders en kinderen die verkouden zijn of koorts hebben mogen niet naar het consultatiebureau komen. Als een gezinslid koorts heeft mag een kind niet naar het consultatiebureau. Ook niet als het zelf geen klachten heeft.

Vragen over het uitstellen van vaccineren

Je kind mag niet naar het consultatiebureau komen  als iemand in het gezin een bevestigde corona infectie heeft. Je kind kan dus niet gevaccineerd worden.  Is het een contact met iemand buiten het gezin, dan mag je kind alleen naar het consultatiebureau komen als jij en het kind zelf geen klachten hebben van neusverkoudheid of keelpijn of hoesten. De vaccinatie wordt uitgesteld bij kinderen met koorts. Ook als een gezinslid koorts heeft, wordt de vaccinatie uitgesteld.

Nee, je mag niet komen. Ouders of begeleiders met verkoudheidsklachten mogen niet met hun kind naar het consultatiebureau komen. Als jouw kind geen klachten heeft, mag iemand anders, die geen  klachten heeft, wel komen met je kind. Heeft één van de gezinsleden koorts, dan wordt de vaccinatie uitgesteld, totdat het zieke gezinslid 24 uur geen klachten meer heeft.

Nee, je mag niet met je kind naar het consultatiebureau voor vaccinatie. Dat mag weer, als het zieke gezinslid 24 uur geen klachten meer heeft.

Nee, jouw kind mag niet naar het consultatiebureau komen. Als jouw kind 24 uur zonder klachten is, kan het worden gevaccineerd.

Kinderen zijn vaak voor lange tijd neusverkouden, soms maandenlang, zonder andere klachten. Dan hebben ze waarschijnlijk een besmetting door een verkoudheidsvirus en niet door het coronavirus. Neem in zo’n situatie contact op met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij kunnen bepalen of jouw kind dan toch gevaccineerd kan worden en hoe.