Bij veel medische handelingen ervaren kinderen nog angst, pijn en stress. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals het verlies van vertrouwen, een negatief effect op de genezing en zelfs een langer durend trauma. In de meeste gevallen kunnen angst, pijn en dwang voorkomen worden. Het doel van deze workshop is om deelnemers bewust te maken van het belang van pijn- en angstbeheersing bij kinderen binnen vaccinatieprogramma's en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-opleidingen. Vanuit het PROSA kenniscentrum wordt in een interactieve presentatie en kleine workshop ingegaan op het begrijpen van pijn, de impact ervan op de hersenen, en het ontwikkelen van een vertrouwensvolle relatie met kinderen. Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt om op een effectieve manier naar een interventie toe te werken, zelfs in een omgeving met hoge logistieke druk en beperkte middelen ter beschikking.

Linda Schuiten (Kenniscentrum PROSA)

Linda werkt als verpleegkundig specialist binnen de afdeling kindergeneeskunde in OLVG Amsterdam. Haar functie is het bieden van procedureel comfort tijdens medische handelingen bij kinderen waarbij zij samen met kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerksters farmacologische en niet farmacologische middelen in zet bij kinderen met prik angst. Dagelijks komen daar ook kinderen voor vaccinaties die doorverwezen zijn door de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam omdat zij te angstig zijn om binnen de “gewone” setting gevaccineerd te worden. Daarnaast geeft zij intern en extern onderwijs over het belang van procedureel comfort en de praktische uitvoering daarvan.

Linda is ook faculty lid van het PROSA kenniscentrum. Het PROSA kenniscentrum ontwikkelt en verspreidt kennis over procedurele comfortzorg en heeft als missie dat bij iedere medische handeling comfort bij het kind voorop staat en net zo belangrijk wordt gevonden als de medische behandeling zelf.
 

> Terug naar het programma