Zowel de vaccinatiegraad én het vertrouwen in kindervaccinaties is tijdens en na de pandemie gedaald. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar wereldwijd. In een aantal landen heeft deze daling al geleid tot uitbraken van ziektes die vóór de pandemie onder controle waren.

Tijdens dit keynote panel geven experts hun kijk op deze situatie. Welke factoren hebben hieraan bijgedragen? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en andere delen van de wereld? Zijn er lessen die we van elkaar kunnen leren of manieren waarop we elkaar kunnen versterken?

Sabine de Jong (UNICEF NL)

Sabine de Jong werkt bij UNICEF Nederland. In de afgelopen tien jaar werkte zij er onder meer als lobbyist kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking, teamcoördinator en perswoordvoerder. Ook werkte zij enige tijd op het hoofdkantoor van UNICEF in New York waar zij verantwoordelijk was voor de samenwerking tussen UNICEF en de Nederlandse overheid. 

Het vaccineren van kinderen is een van de hoofdtaken van UNICEF. De VN-Kinderrechtenorganisatie is de grootste afnemer van vaccins wereldwijd: jaarlijks worden 2 miljard vaccins ingekocht, waarmee bijna de helft van alle kinderen onder de vijf jaar levensreddende vaccinaties kunnen krijgen. 
Het trainen van zorgverleners, het samenwerken met overheden en het geven van voorlichting horen bij het dagelijks werk. Tijdens de coronapandemie was UNICEF namens COVAX verantwoordelijk voor het inkopen, verzenden en bezorgen van coronavaccins wereldwijd.

Dr. Jeanne-Marie Hament (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Jeanne-Marie Hament

Jeanne-Marie Hament is jeugdarts KNMG en arts Maatschappij en Gezondheid. Na een jaar als ANIOS Kinderchirurgie heeft ze het snijvlak van de microbiologie en kindergeneeskunde opgezocht en haar proefschrift “The pathogenesis of S. pneumoniae infections” geschreven. Hierna heeft ze ruim 15 jaar als jeugdarts gewerkt bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke Amsterdam en daarna als stafarts bij Santé Partners in Tiel. In 2020 heeft zij de opleiding arts M&G afgerond. Ze schreef als blogger voor het Medisch Contact. Sinds maart 2021 is zij programmamanager RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)

 

 

Annick Paeps (Vaccinatieprogramma in Vlaanderen)

Annick Paeps

Annick Paeps studeerde in 1999 af aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) als 'gegradueerd verpleegkundige', specialisatie ziekenhuisverpleegkunde. Daarna werkte ze tot medio 2003 als verpleegkundige op de dienst intensieve zorgen van het Van Helmont Ziekenhuis dat later fuseerde met het AZ Jan Portaels Ziekenhuis in Vilvoorde.
Sinds 2003 werkt ze voor de Vlaamse gemeenschap, eerst als deskundige infectieziekten en vaccinaties, en vervolgens als junior expert vaccinaties. Haar huidige functie is beleidsmedewerker vaccinaties. Ze werkt al 20 jaar mee aan het uitbouwen van het vaccinatiebeleid in Vlaanderen en coördineerde tijdens de coronapandemie mede de COVID-19 vaccinatiecampagnes. Ook aan de nieuwe najaarscampagne 2023 werkt ze mee. 

 

Hans van Vliet (medisch inhoudelijk manager tijdens coronapandemie)

Hans is opgeleid als arts maatschappij en gezondheid, aangevuld met opleidingen in de milieukunde, infectieziektebestrijding, epidemiologie, medische geschiedenis en vaccinologie. Na 9 jaar op een GGD gewerkt te hebben, werkt hij sinds 1998 op het RIVM in verschillende functies, maar altijd op het gebied van de infectieziektebestrijding en vaccinaties. Vanaf 2015 was hij programmamanager van het Rijskvaccinatieprogramma, tot hij van november 2020 tot oktober 2022 medisch programmamanager COVID-19 vaccinaties werd. Op dit moment werk Hans aan historische en overstijgende taken op vaccinatiegebied.

 

Joey van Slobbe (GGD Bonaire)

Joey van Slobbe is opgeleid als HBO verpleegkundige en heeft een achtergrond in publieke gezondheid en beleid. Hij werkt sinds 2011 bij de GGD op Bonaire als beleidsadviseur infectieziektebestrijding. Hier is hij onder andere verantwoordelijk voor het beleid en coördinatie van de vaccinatieprogramma’s op Bonaire, waaronder het Rijksvaccinatieprogramma. Bonaire is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. In samenwerking met het RIVM coördineerde hij het gelijktrekken van het vaccinatieprogramma op Bonaire met het RVP in Europees Nederland. Gezien de geografische ligging van Bonaire en de kleine schaal zijn er ook andere factoren en uitdagingen die een rol spelen en daardoor is het RVP ook iets anders ingericht op Bonaire.

 

> Terug naar het programma