De beste ideeën om de opkomst voor vaccinaties te verhogen, komen vaak van degenen die zelf in het veld werken. Daarom deze 'voor de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), door de JGZ'-sessie, waarin een aantal aangepaste of nieuwe aanpakken uitgelicht worden door de personen die hier binnen hun regio mee bezig zijn.

Contact met nieuwkomers, asielzoekers, en personen met een niet Westerse achtergrond | Drs. Bernice Samson en Drs. Iemcke Scholten (CJG Rijnmond)

Bernice Samson is jeugdarts KNMG en stafarts bij het CJG Rijnmond. Momenteel zit ze in eindfase van de opleiding arts M+G. Daarnaast is ze lid van de werkgroep Vluchtelingen en statushouders van de AJN. Bernice heeft in haar portefeuille als stafarts de nieuwkomers en is betrokken bij de zorg voor jeugdigen in een AZC, uit Oekraine en voor statushouders in de wijk. Tot slot is ze een van de docenten die onderwijs aan geneeskunde studenten van de Erasmus universiteit geven, waarbij ouders die twijfelen over het vaccineren een van de onderwerpen is.

 

 

 

Ook Iemcke Scholten is jeugdarts KNMG bij het CJG Rijnmond, en zit net als Bernice momenteel in de eindfase van de 2e fase opleiding tot arts M+G. Ze heeft haar onderzoek gedaan over de vaccinatiegraad van de maternale kinkhoestvaccinatie en welke sociaal-demografische factoren hierin een rol spelen op overstijgend niveau. Ook heeft Iemcke in een opdracht gekeken naar doelgroepen met een lagere vaccinatiegraad en welk krachtenveld hierbij aanwezig is. Verder geeft ze onderwijs aan studenten geneeskunde in het Erasmus MC over ouders die twijfelen over het vaccineren van hun kind en hoe je dit bespreekbaar maakt.

 

 

Contact met bevindelijk gereformeerden en aanhangers van complottheorieën | Drs. Karin de Jonge (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) IJsselland)

Karin is sinds 1989 werkzaam in de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) bij GGD IJsselland, onder andere in Staphorst; een gemeente met een grote groep bevindelijk gereformeerden en mensen die op grond van andere overtuigingen besluiten om niet te vaccineren. Vanuit de ervaring met deze groepen is ze regelmatig betrokken bij onderzoeken naar redenen om wel/niet te vaccineren en naar gespreksvoering over vaccineren. Tevens is Karin vanuit het UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen) als docent betrokken bij onderwijs aan co-assistenten Sociale Geneeskunde en is ze opleider van AIOS M&G.

 

 

> Terug naar het programma