Hieronder vind je een overzicht van alle brainstormsessies die worden georganiseerd. Er is ruimte om twee brainstormsessies bij te wonen. Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur aangeven.

Elke keer als het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-schema moet worden aangepast of uitgebreid, doorlopen we het implementatietraject. Er wordt een implementatieplan geschreven op basis waarvan de voorbereidingen kunnen worden getroffen voor de implementatie. Bij het schrijven van het implementatieplan overleggen we met de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), want ook de uitvoeringsmogelijkheden zijn een belangrijk aspect. Maar wellicht kan dit proces nog worden verbeterd. We zijn benieuwd naar jullie ideeën en suggesties.

NB De implementatiemanagers van de rotavirusvaccinatie, maternale griepvaccinatie en het nieuwe RVP-schema zijn aanwezig bij deze sessie. Mochten er nog vragen zijn over deze lopende implementaties, dan kunnen die worden gesteld worden. Ook als je niet aan deze brainstormsessie deelneemt is dit mogelijk, maar dan graag voor of na de sessie.

Dr. Ir. Alies van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Alies van Lier werkte van 1998-2006 als epidemioloog/onderzoeker bij twee GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en en een marktonderzoeksbureau, en werkt sinds 2006 als epidemioloog bij het RIVM. Haar aandachtsgebieden zijn de vaccinatiegraad van het RVP en het varicella-zostervirus dat waterpokken en gordelroos veroorzaakt. In november 2019 heeft zij haar proefschrift “Epidemiology of varicella zoster virus in the Netherlands: implications for vaccination strategies“ afgerond. Vanaf eind 2021 werkt zij deels als beleidsmedewerker Rijksvaccinatieprogramma aan de implementatie van nieuwe vaccinaties.

 

Eva van der Want (RIVM)

Na haar studie Biomedische Wetenschappen in Utrecht heeft Eva van der Want enkele jaren gewerkt als consultant in de gezondheidszorg (o.a. voor Zilveren Kruis). Na 8 jaar heeft ze de overstap gemaakt naar het RIVM. Daar heeft ze in verschillende rollen bijgedragen aan de o.a. invoering van pneumokokkenvaccinatie voor ouderen, de COVID-19 vaccinatie en de invoering van de griep- en pneumokokkenvaccinatie op de BES-eilanden. Op dit moment werk ze als projectleider maternale griepvaccinatie.

 

 

Dr. Sofie Mooij (RIVM)

Sofie Mooij werkte van 2010-2015 als arts-onderzoeker bij de GGD Amsterdam, en heeft in 2015 haar proefschrift getiteld ‘The epidemiology of HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)-infections in HIV-negative and HIV-positive MSM’ afgerond. Sinds 2015 werkt ze bij het RIVM, aanvankelijk als epidemioloog op gebied van infectieziekten, en als voorzitter en auteur van het ‘Wekelijks Overzicht van Infectieziektesignalen’. Vanaf 2021 werkt ze als beleidsmedewerker voor het Rijksvaccinatieprogramma aan de implementatie van wijzigingen aan het RVP-schema, zoals de uitbreiding van de HPV-vaccinatie onder de 18 jaar.

 

 

Anne Pluijmaekers (RIVM)

Anne werkt vanaf 2020 bij het RIVM als beleidsadviseur vaccinaties, waar ze haar achtergrond in de moleculaire biologie, immunologie, en communicatie zoveel mogelijk gecombineerd in probeert te zetten. Ze heeft de evaluatie van de maternale kinkhoestvaccinatie bij de JGZ uitgevoerd en werkt samen met Sofie Mooij aan de implementatie van de wijzigingen aan het RVP-schema. Ook schrijft ze mee aan de uitvoeringstoets vaccinatiestelsel en coördineert ze het jaarlijkse RVP-surveillancerapport.

Bij Lareb worden bijwerkingen van vaccinaties die toegediend worden binnen het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) gemeld en geanalyseerd. In het jaarlijks rapport zien we bekende bijwerkingen altijd terug in de top 10 van gemelde klachten. Over bijwerkingen is nog relatief weinig bekend als het gaat om beloop en herhaalrisico’s. Daarom loopt nu een (cohort)studie waarbij zuigelingen vanaf de geboorte gevolgd worden tot de vaccinatie op bijna 4-jarige leeftijd. In deze studie worden per vaccinatiemoment bijwerkingen in kaart gebracht en hopen we meer inzicht te krijgen. Tijdens deze discussie willen we de eerste resultaten presenteren en feedback krijgen omtrent de vragen die nog leven in het veld, zodat we in de analyses en bij vervolgonderzoek -als de rotavaccinaties starten- hier rekening mee kunnen houden.

Leontine van Balveren (Lareb)

Leontine van Balveren is opgeleid als verpleegkundige en biologisch gezondheidswetenschapper. Tijdens haar afstudeerstage op het consultatiebureau kwam zij in aanraking met de uitvoering van het RVP. Daarnaast deed zij tijdens haar Master een literatuurstudie naar het RVP met als titel ‘Vaccineren is kinderspel?’. Na kennismaking met pharmacovigilantie binnen de industrie, werkt zij inmiddels bijna 13 jaar bij Bijwerkingencentrum Lareb. Hier heeft zij zich verder gespecialiseerd en is als klinisch wetenschappelijk medewerker betrokken bij de veiligheidsbewaking van RVP- en reizigersvaccinaties. Leontine vindt het belangrijk om een brug te kunnen slaan tussen kennis en praktijk. Kennis verzamelen over bijwerkingen of mogelijke risico’s, deze juist interpreteren en kunnen delen met zowel zorgprofessionals als het publiek zijn hierbij belangrijke taken.

Rachel Kalf (Lareb)

Rachel Kalf is een epidemioloog en heeft al meer dan 10 jaar met plezier onderzoek verricht binnen de gezondheidszorg. Haar passie ligt in het analyseren van data, en haar kracht ligt in het verbinden van beleids- en praktijkvraagstukken met onderzoek. Sinds kort versterkt zij Lareb met haar expertise. Daar richt zij zich met name op verschillende cohortstudies die zijn opgezet om meer inzicht te krijgen in het bijwerkingenprofiel en herhaalrisico met betrekking tot het rijksvaccinatieprogramma.

Irmgard Zonnenberg (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Irmgard werkt sinds begin 2011 als Accountmanager RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) bij de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het  RIVM. Daarvoor heeft ze jaren gewerkt bij de Bijwerkingen van het RVP die toen nog door het RIVM onderzocht en beoordeeld werden. Irmgard is een procesmanager en zorgt er voor dat de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma landelijk uniform wordt uitgevoerd. Hierbij is zij ook verantwoordelijk voor het landelijke vaccinatie register Praeventis wat het uitnodigingsproces en de vastlegging van de gegeven vaccinaties op persoonsniveau landelijk ondersteund.

Dr. Tina Dorn (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Tina Dorn werkt sinds april 2022 als accountmanager preventieprogramma's bij de afdeling Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP) van het RIVM. Haar taak is het waarborgen van een hoogwaardige uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Voorheen werkte Tina als epidemioloog bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam. Tina behaalde een master in psychologie aan de Universiteit van Heidelberg en een master in public health aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar promotieonderzoek werkte ze enkele jaren bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)). Ze promoveerde in de gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.

In deze brainstormsessie wordt aandacht besteed aan het vertrouwen in vaccins (vaccine confidence). Het is niet heel verbazingwekkend dat de mate van vertrouwen in vaccins bepalend is voor het wel of niet laten vaccineren. Aan de hand van een stelling gaan jullie hiermee aan de slag.

Greet Hendrickx (Vaccine Confidence Project)

Biografie volgt.


 

In deze brainstorm gaan we met elkaar in gesprek over mogelijke oorzaken van een dalende vaccinatiegraad en mogelijkheden om het tij te keren. We gaan hierbij in op de verschillende aspecten die van invloed kunnen zijn op vaccinatiedeelname, zoals risicobeleving, vertrouwen en praktische barrières. Niet alleen gaan we reflecteren op (determinanten van) het gedrag van ouders en kinderen die in aanmerking komen voor vaccinaties, maar ook op het gedrag van organisaties betrokken bij de coördinatie en implementatie van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma).  

Dr. Marion de Vries (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Marion werkt als senior onderzoeker bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze heeft een academische achtergrond in Sociologie (BSc) en Global Health (MSc) en is gepromoveerd op het thema risicocommunicatie tijdens publieke gezondheidscrises. Marion doet onderzoek naar publieke percepties en gedrag, burgerparticipatie en (sociale) mediaberichtgeving in relatie tot infectieziekten. Daarnaast coördineert ze het SocioVax onderzoeksprogramma dat gericht is op het leveren van structureel sociaalwetenschappelijke input ter versterking van het Rijksvaccinatieprogramma.

De infectieziektebestrijding is goed georganiseerd in Nederland, maar voor grootschalige uitbraken bestond er nog geen landelijke crisisorganisatie die zorgt voor opschaling en aansturing van opgeschaalde medisch-operationele processen. Denk daarbij aan locaties, materieel en personeel voor diagnostiek, behandeling en bron- en contactonderzoek. De Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) gaat deze rol vervullen. De LFI is een nieuw organisatieonderdeel van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en is een aanvulling op en werkt samen met de bestaande keten voor infectieziektebestrijding. Bij een A-infectieziekte die landelijke bestrijding vergt, stuurt de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) via de LFI de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en aan.

Drs. Claudia Vonk (LFI)

Claudia Vonk is strategisch adviseur van de directie LFI. Met veel ervaring in de gezondheidszorg (directieniveau), heeft zij gedurende de Coronacrisis het Logistiek Coördinatiecentrum COVID-vaccinaties bij het RIVM opgezet en leiding gegeven. Met haar kennis en brede netwerk in de zorg, draagt zij bij aan pandemische paraatheid van de LFI.

 

 

 

Drs. Marit van Lenthe (LFI)

Marit van Lenthe is arts internationale gezondheidszorg en scenario-ontwerper bij de LFI. Ze heeft jarenlange nationale- en internationale medische en bestuurservaring bij o.a. Artsen zonder Grenzen en andere NGO’s. Met deze kennis werkt ze aan doorlopende toekomstverkenningen voor de pandemische paraatheid van de LFI.