In de workshop wordt kort het normale RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) schema, het begrip basisimmuniteit en de regels voor een aangepast RVP-schema besproken. Vervolgens wordt het maken van een aangepast vaccinatieschema stapsgewijs doorgenomen. Hierna gaan deelnemers in groepjes zelf vaccinatieplannen maken, die vervolgens plenair worden nabesproken. Hierbij worden vragen en onduidelijkheden rondom de casuïstiek met elkaar besproken.

Drs. Josien van Wijk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Josien is na de studie geneeskunde aan de VU Vrije Universiteit Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) in Amsterdam, in 2004 aan de slag gegaan als arts bij de jeugdgezondheidszorg bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) in Amsterdam. Vervolgens heeft ze van september 2012 tot en met augustus 2016 als jeugdarts en stafarts gewerkt voor de GGD op Sint Maarten, en werkt ze sinds september 2016 als medisch adviseur bij het RIVM, met op dit moment het Rijksvaccinatieprogramma als aandachtsgebied. Ook onderhoud Josien contacten met de uitvoerders van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) in Caribisch Nederland. 

 

 

> Terug naar het programma