Download hier de uitnodigingsbrief in Tigrinya, vooral bedoeld voor Eritrese statushouders/vluchtelingen