Download hier de uitnodigingsbrief in Arabisch, vooral bedoeld voor Syrische statushouders/vluchtelingen