1 00:00:03,000 --> 00:00:05,500 Met het Rijksvaccinatieprogramma beschermen we kinderen... 2 00:00:05,750 --> 00:00:09,750 tegen ernstige infectieziekten zoals kinkhoest, mazelen... 3 00:00:10,000 --> 00:00:11,500 en meningokokkenziekte. 4 00:00:12,000 --> 00:00:15,000 De Jeugdgezondheidszorg voert dit programma uit. 5 00:00:15,750 --> 00:00:20,750 De JGZ geeft de vaccinaties in de buurt. Bijvoorbeeld op het consultatiebureau. 6 00:00:21,250 --> 00:00:26,000 De JGZ legt voor iedere deelnemer de vaccinatiegegevens nauwkeurig vast. 7 00:00:26,750 --> 00:00:29,500 Dat zijn gegevens over welk vaccin is gegeven. 8 00:00:29,750 --> 00:00:32,000 En waar en wanneer dat is gedaan. 9 00:00:32,750 --> 00:00:35,750 De JGZ geeft deze gegevens door aan het RIVM. 10 00:00:36,250 --> 00:00:40,750 Want het RIVM gebruikt de gegevens om het programma te coördineren... 11 00:00:41,000 --> 00:00:44,500 en in de gaten te houden of het programma goed werkt. 12 00:00:45,000 --> 00:00:48,500 Vaccinatiegegevens geeft de JGZ altijd door aan het RIVM. 13 00:00:49,250 --> 00:00:52,000 Persoonsgegevens mag de JGZ niet zomaar doorgeven. 14 00:00:52,500 --> 00:00:55,500 Alle deelnemers moeten daarvoor eerst toestemming geven. 15 00:00:55,750 --> 00:00:57,750 Het uitwisselen van vaccinatiegegevens... 16 00:00:58,000 --> 00:01:01,000 samen met persoonsgegevens heeft veel voordelen. 17 00:01:01,250 --> 00:01:05,250 Want dan weet het RIVM wie welke vaccinaties heeft gehad. 18 00:01:05,500 --> 00:01:09,250 En kan het op het juiste moment een herinnering sturen voor een vaccinatie. 19 00:01:10,000 --> 00:01:13,250 Daarnaast kan iemand bij het RIVM een overzicht opvragen... 20 00:01:13,500 --> 00:01:16,250 van alle vaccinaties die hij of zij gekregen heeft. 21 00:01:17,000 --> 00:01:19,250 Dat is soms nodig voor een buitenlandse reis. 22 00:01:20,750 --> 00:01:25,250 Breekt er in Nederland een infectieziekte uit, dan weet het RIVM precies hoeveel... 23 00:01:25,500 --> 00:01:28,500 en welke kinderen al zijn beschermd met een vaccinatie. 24 00:01:29,250 --> 00:01:31,500 En dus ook, of er actie moet worden ondernomen. 25 00:01:32,250 --> 00:01:36,000 De JGZ vraagt om toestemming voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens... 26 00:01:36,250 --> 00:01:38,750 samen met persoonsgegevens met het RIVM. 27 00:01:39,750 --> 00:01:43,750 Voor kinderen tot 12 jaar is alleen toestemming nodig van de ouder. 28 00:01:44,250 --> 00:01:47,750 Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van zowel... 29 00:01:48,000 --> 00:01:49,750 de ouder als het kind zelf. 30 00:01:50,000 --> 00:01:53,250 En vanaf 16 jaar is alleen toestemming nodig van het kind. 31 00:01:54,250 --> 00:01:59,750 Meer weten? Kijk op dan op rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming