Download de RVP-richtlijn Vaccinbeheer en de bijlagen:

  1. Specificaties medicijnkoelkast
  2. Inpakinstructie koeldoos RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP
  3. Noodzakelijke onderwerpen overeenkomst toezichthoudend apotheker