Deze richtlijn is vervallen.  voorbereiding van de rotavirusvaccinatie voor kinderen uit risicogroepen is stopgezet. De vaccinatie zou per 1 juni 2020 worden ingevoerd. Dit was door de coronacrisis uitgesteld. Nu is heel recent uit een onderzoek in 13 Nederlandse ziekenhuizen gebleken (de RIVAR-studie) dat de effectiviteit van de vaccinatie voor kinderen uit risicogroepen veel lager is dan verwacht. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft staatssecretaris Blokhuis daarom geadviseerd de invoering van de vaccinatie voor risicogroepen stop te zetten.

De staatssecretaris zal opnieuw een adviesaanvraag indienen bij de Gezondheidsraad. Daarbij vraagt hij ook om opnieuw te kijken naar universele vaccinatie. In het najaar volgt meer informatie over het vervolg. Bekijk ook de Kamerbrief.

Download hier de vervallen richtlijn als pdf