13.1 Vaccinatieplan asielzoekerskinderen

13.1 Vaccinatieplan asielzoekerskinderen

Op de website van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Kennisnet staat het JGZ-RVP-protocol Vaccineren van asielzoekerskinderen 0-18 jaar.

Asielzoekers met in Nederland geboren 4-6 weken oude baby’s, ontvangen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoor een oproepset voor vaccineren conform het RVPRijksvaccinatieprogramma, bestaande uit een brochure, een vaccinatiebewijs en een set vaccinatiekaarten.

Voor oudere asielzoekerskinderen bepaalt de jeugdarts op basis van het vaccinatiebewijs en/of de informatie van de ouders de vaccinatiestatus en maakt een vaccinatieplan. Hiervoor is een digitaal formulier ontwikkeld. De jeugdarts stuurt een kopie hiervan naar het RIVM-DVP-regiokantoor. De toegediende vaccinaties worden in Praeventis geregistreerd en op basis hiervan worden, indien nodig, vaccinatiekaarten met een RVP-vaccinatiebewijs naar de ouders gestuurd. In de COA-locaties dient het JGZJeugdgezondheidszorg-team de ouders een ingevuld internationaal (geel) vaccinatiebewijs te overhandigen. Bij asielzoekerskinderen die met een (tijdelijke) verblijfstatus in een gemeente zijn geplaatst en onder de reguliere JGZ vallen, wordt gebruik gemaakt van het standaard RVP-vaccinatiebewijs als ze geen internationaal vaccinatiebewijs hebben.

Indien het RIVM na 20 weken nog geen kopie van de vaccinatiestatus heeft ontvangen, ontvangen de ouders een leeg RVP-vaccinatiebewijs en een set vaccinatiekaarten passend bij de leeftijd van het kind.

Uitgangspunten

Voor het vaccineren van asielzoekerskinderen gelden de volgende uitgangspunten:

 • Asielzoekerskinderen worden conform het RVP gevaccineerd, tenzij er medische of epidemiologische redenen zijn om hen een afwijkend vaccinatieschema aan te bieden.
 • HepB-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen hebben recht op deze vaccinatie, ook als de basisimmuniteit voor DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio(-Hib) is voltooid.
 • BMRBof, mazelen, rodehond-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen in COA-opvanglocaties ontvangen op de leeftijd van 9 maanden een extra BMR-vaccinatie: de BMR0.
 • HPV-vaccinatie: als meisjes het (groeps)aanbod op 12/13-jarige leeftijd zijn misgelopen omdat ze bij binnenkomst in Nederland ouder zijn, krijgen zij de HPV-vaccinatieserie alsnog aangeboden.

Zie voor meer informatie:

13.2 Inhaalschema voor asielzoekerskinderen

13.2 Inhaalschema voor asielzoekerskinderen

De informatie over het maken van inhaalschema’s (zie hoofdstuk 9) is ook van toepassing voor vaccinatieschema’s voor asielzoekerskinderen.

Voor asielzoekerskinderen zijn daarnaast nog extra afspraken gemaakt:

 • Asielzoekerskinderen krijgen ook in de leeftijd van 13 tot 18 jaar vaccinatiekaarten toegestuurd als er nog vaccinaties toegediend moeten worden. Dit gebeurt nadat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoor van de JGZJeugdgezondheidszorg een kopie van vaccinatiestatus en -plan heeft ontvangen óf als er 20 weken na binnenkomst in Nederland nog geen vaccinatiestatus is toegestuurd.
 • HepB-vaccinatie: 1) n principe wordt DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio(-Hib-)HepB-vaccin gebruikt bij de opbouw van de basisimmuniteit. Engerix B junior is geschikt voor kinderen t/m 15 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben; HBVaxPro adult is geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben.
 •  
 • BMRBof, mazelen, rodehond-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen in COA-opvanglocaties ontvangen op de leeftijd van 9 maanden een extra BMR-vaccinatie, de BMR-0.

Voor het overige is het aanbod van inhaalvaccinaties voor deze kinderen gelijk aan het aanbod binnen het reguliere RVPRijksvaccinatieprogramma. Als er gestart is met het RVP, dus ook een inhaalschema, dan wordt dat altijd afgemaakt ongeacht de verblijfsstatus van het kind. Het is van belang dat asielzoekerskinderen na binnenkomst in Nederland snel gevaccineerd worden, met name als de basisimmuniteit nog niet is opgebouwd. Zie ook het JGZ-RVP-protocol Vaccineren asielzoekerskinderen 0-18 jaar op de website van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Kennisnet.

Tabel 10 Indicaties voor asielzoekerskinderen vergeleken met RVP

Vaccinatie

Inhaalvaccinaties voor asielzoekerskinderen

 Inhaalvaccinaties binnen RVP

Hep B

Alle kinderen tot de 18e verjaardag, ongeacht land van herkomst

 • Alle kinderen die de basisimmuniteit van DKTP(-Hib-HepB) nog niet hebben voltooid
 • Alle vestigers die de HepB-serie wel gestart zijn, maar die nog niet hebben voltooid
 • Alle kinderen die begonnen zijn met een HepB-serie op indicatie, maar die nog niet hebben afgerond

 MenC

Kinderen geboren op of na 1-6-2001

 Kinderen geboren op of na 1-6-2001

 Hib

Kinderen tot de 2e verjaardag

 Kinderen tot de 2e verjaardag

 Pneu

Kinderen tot de 2e verjaardag

 Kinderen tot de 2e verjaardag

 BMR

Alle kinderen tot de 18e verjaardag
Zuigelingen in COA-opvanglocaties krijgen een extra BMR op de leeftijd van 9 maanden (BMR-0)

 Alle kinderen tot de 18e verjaardag

 HPV

Meisjes krijgen de serie aangeboden als ze na hun 13e verjaardag in Nederland komen.

Meisjes krijgen de serie aangeboden als ze na hun 13e verjaardag in Nederland komen.