Deze gratis e-learning is een verdiepende scholing voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatieprogramma). Dit zijn met name jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg. De e-learning is ook te volgen door bijvoorbeeld kinderartsen en huisartsen. Lees eerst de instructies voor aanmelden. 

NB: na het aanmelden kun je nog niet direct aan de slag met de e-learning. Meld je dus tijdig aan!

Doel en doelgroep

Deze gratis e-learning is een verdiepende scholing voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit zijn met name jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam in de  Jeugdgezondheidszorg. De e-learning i's ook te volgen door bijvoorbeeld kinderartsen en huisartsen.

Opzet

De e-learning bestaat uit een entreetoets, zeven modules en een afsluitende toets. Voorafgaand aan de e-learning dien je over voldoende basiskennis over het RVP te beschikken. Deze wordt getoetst in een entreetoets. Deze entreetoets kan tevens gebruikt worden als kennistoets over het RVP voor periodieke (her)autorisatie*. Je kunt, na het behalen van een voldoende voor deze toets, een certificaat downloaden voor je werkgever.

(* zie ook bij 'Kun je de e-learning en/of entreetoets opnieuw maken?' onder aan deze pagina)

De e-learning bestaat uit de volgende modules:

 •         Module 1 Introductie (duur: ongeveer 15 minuten)
 •         Module 2 Vaccins: van ontwikkeling tot RVP (duur: ongeveer 30 minuten)
 •         Module 3 Bestanddelen van vaccins (duur: ongeveer 30 minuten)
 •         Module 4 De 12 RVP-ziekten (duur: ongeveer 30 minuten)
 •         Module 5 Vaccinatieschema's (duur: ongeveer 30 minuten)
 •         Module 6 Bijwerkingen (duur: ongeveer 30 minuten)
 •         Module 7 Praten met ouders (duur: ongeveer 15 minuten)

De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets. Je moet slagen voor de eindtoets om in aanmerking te komen voor accreditatie. Het volgen van de e-learning duurt ongeveer 3 uur. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn; je kunt de e-learning tussentijds stoppen en op een later moment voortzetten.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd voor 3 punten door de AbSg (sociaal geneeskundigen, jeugdartsen KNMG), het kwaliteitsregister V&VN (verpleegkundigen) en sinds februari door het Verpleegkundig Specialisten Register. Ook is de e-learning geaccrediteerd voor huisartsen. De accreditatiepunten worden na enkele weken bijgeschreven in het persoonlijk dossier.
Na afloop van de e-learning kan een certificaat worden gedownload. Deze kan door cursisten uit andere beroepsgroepen worden gebruikt om zelf invidivuele accreditatie aan te vragen bij het voor hen geldende register.

Instructies voor aanmelden

De e-learning wordt aangeboden op de leeromgeving van de NSPOH. Volg de onderstaande stappen zorgvuldig.

Klik op 'Aanmeldpagina e-learning' van de NSPOH.

 1. Klik hier op ‘Inschrijven’. Als je al een account hebt, log dan in en ga verder vanaf stap 3. Let op! Als je je inschrijft vóór 15.00 uur, dan kun je na 15.00 uur bij de e-learning. Rond je je inschrijving ná 15.00 uur af, dan kun je pas de volgende dag bij de e-learning.
 2. Bij het inschrijven voer je al je persoonlijke gegevens in. Zorg dat je je BIG-nummer bij de hand hebt; dit is noodzakelijk om de accreditatiepunten bijgeschreven te krijgen. Rond je inschrijving helemaal af. Je hoeft niet aan te geven dat je werkgever de module betaalt. De e-learning is gratis. Vergeet niet je accountgegevens met wachtwoord te noteren, zodat je weet met welke gegevens je kunt inloggen.  Let op! Als je je inschrijft vóór 15.00 uur, dan kun je na 15.00 uur bij de e-learning. Rond je je inschrijving ná 15.00 uur af, dan kun je pas de volgende dag bij de e-learning.
 3. Na de wachttijd vind je de e-learning door in te loggen op  www.nspoh.onderwijsonline.nl Gebruik dezelfde gegevens als bij het inschrijven. In het linker menu ga je naar 'leermateriaal' waar je de e-learning kunt vinden. Ervaar je problemen? Neem dan contact op met de NSPOHinfo@nspoh.nl.
 4. Als je eenmaal in de digitale leeromgeving bent, lees dan eerst de informatie over het gebruik van de e-learning zorgvuldig.
 5. Je ziet aan de linkerkant balken met de verschillende onderdelen:
  a.    Maak eerst de entreetoets.
  b.    Als je de entreetoets hebt behaald, kun je de 7 modules van de e-learning volgen.
  c.    Daarna kun je de eindtoets maken.
  d.    Na het behalen van de eindtoets worden de accreditatiepunten bijgeschreven in GAIA. Dit kan enige tijd duren. Je kunt ook een certificaat downloaden.

Kun je de e-learning en/of entreetoets opnieuw maken?

Als je de e-learning ‘Achtergronden van het RVP’ voltooid hebt, kun je deze op een later moment (deels) opnieuw doornemen in de digitale leeromgeving van de NSPOH. Voor de e-learning en de eindtoets kun je echter niet opnieuw een certificaat of accreditatiepunten krijgen, als je die al eens hebt gehad. De leer- en toetsstof wijzigt namelijk niet.

Voor het maken van de entreetoets kun je desgewenst wel vaker een certificaat downloaden. De entreetoets toetst de basiskennis over het RVP, zoals beschreven in de richtlijnen RVP. Deze richtlijnen worden jaarlijks geactualiseerd. Daarom is er ook jaarlijks een nieuwe versie van de entreetoets. Je kunt, als je dat wil, de entreetoets jaarlijks maken en zo je basiskennis over de actuele richtlijnen RVP opnieuw toetsen en dan een nieuw certificaat downloaden.
Nota Bene: het maken van de entreetoets is op zichzelf geen (bij)scholing en levert geen accreditatiepunten op.

Aanmeldpagina e-learning