Door naar volgend hoofdstuk

Postexpositieprofylaxe tetanus

Kinderen die niet basisimmuun zijn voor tetanus of de boostervaccinaties niet op tijd hebben ontvangen, lopen bij een verwonding risico op een tetanusinfectie. In geval van een verwonding bestaat de behandeling uit een combinatie van actieve en passieve immunisatie, uitsluitend actieve immunisatie of geen immunisatie.

Zie de LCI-richtlijn Tetanus (schema tetanus-PEP bij kinderen). Voor vragen en behandeladviezen, informeer bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-afdeling Infectieziektebestrijding.

Passieve immunisatie

Passieve immunisatie (toediening van tetanusimmunoglobuline; TIG) overbrugt de periode totdat de actieve vaccinatie (toediening van tetanustoxoïd; TT of een combinatievaccin waar TT in zit) voor voldoende antistoffen zorgt. TIG dient zo spoedig mogelijk gegeven te worden. De kinderdosering is gelijk aan de dosering voor volwassenen.

Actieve immunisatie

Kinderen die volgens het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) gevaccineerd worden of zijn, krijgen geen los tetanusvaccin toegediend na verwonding. Vaccineren conform het RVP biedt voldoende bescherming tegen tetanus. Tetanustoxoïd wordt bij kinderen gegeven in de vorm van D(K)TP, zo nodig gecombineerd met Hib en/of HepB. Een los tetanusvaccin bevat thiomersal.

Postexpositieprofylaxe na maternale DKT-vaccinatie

Indien de moeder tijdens het 2e of 3e trimester van de zwangerschap is gevaccineerd en als jongere zelf al een volledige serie tetanusvaccinaties heeft gehad, dan heeft haar baby na de geboorte meestal voldoende antistoffen tegen tetanus gedurende de eerste levensmaanden. Behandeling met immunoglobulinen is dan mogelijk niet nodig. Zie de LCI-richtlijn Tetanus.

Postexpositieprofylaxe van de zwangere gebeurt bij voorkeur met een DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis)- of een DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus)-vaccin. Indien de DKT-vaccinatie is gegeven na 13 weken zwangerschapsduur, geldt dit als een ‘geldige’ 22-wekenprik. Als de DTP- of DKT-vaccinatie gegeven is voor 13 weken zwangerschapsduur, dient alsnog een DKT-vaccinatie gegeven te worden vanaf 22 weken zwangerschap. Zie de LCI-richtlijn Tetanus.