In het vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties krijgen. Het is voor ieder kind in Nederland het beste schema, er is daarom geen medische reden om bij een gezond kind van het schema af te wijken. Het schema wordt aangepast als er nieuwe vaccins komen of nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Uitgangspunten vaccinatieschema

In Nederland is het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma samengesteld met als uitgangpunten:

  • Vaccinaties worden gegeven op de leeftijd dat ze optimale bescherming bieden
  • De tijd tussen de vaccinaties met hetzelfde vaccin is zodanig dat bescherming optimaal blijft, ook in de periode tussen de vaccinaties
  • Vaccinaties die tegelijkertijd gegeven kunnen worden, zijn zoveel mogelijk samengevoegd zodat het aantal inentingen en prikmomenten minimaal is
  • Niet meer dan twee prikken per keer. Het immuunsysteem kan wel meer aan, maar meer prikken tegelijk is niet fijn voor het kind
  • Streven naar langdurige bescherming
  • Het schema is geschikt voor alle kinderen

Waarom verschilt het Nederlandse vaccinatieschema van andere landen?

Overal in de wereld worden kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Alle landen hebben daarvoor vaccinatieschema’s opgesteld. Deze vaccinatieschema’s zijn in grote lijnen hetzelfde. Op de website van de ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control ) en de WHO zijn de vaccinatieschema's van andere landen te vinden. Het doel is altijd om kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen gevaarlijke infectieziekten. De vaccinatieschema’s in de verschillende landen zijn afhankelijk van heersende infectieziekten, organisatie van de gezondheidszorg, beschikbare middelen en geschiedenis van vaccinatieprogramma’s.