Ontwikkeling

De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. In de komende jaren worden er nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd. Eind 2019 wordt gestart met het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest, zodat kinderen vanaf de geboorte beschermd zijn tegen deze ziekte. Kinderen die te vroeg of te klein geboren zijn, krijgen in de loop van 2019 of 2020 een vaccinatie tegen het rotavirus. Volgend jaar, in 2020, voeren we de meningokokken ACWY-vaccinatie in voor jongeren in het jaar dat zij 14 jaar worden.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft in juni 2019 een advies over HPV-vaccinatie uitgebracht. Belangrijkste conclusies: vaccineer ook jongens tegen HPV, vervroeg de prik van 13 naar 9 jaar en zet een aanvullende vaccinatieprogramma op voor mensen tot 26 jaar. De staatssecretaris reageert binnen 3 maanden op dit advies. De vaccinatie tegen meningokokken B wordt over een paar jaar opnieuw beoordeeld.

Toekomst

Ook in de toekomst zal vaccinatie een onderwerp blijven op de agenda van wetenschappers en beleidsmakers. Met de toenemende kennis wordt het mogelijk om tegen steeds meer ziekten te vaccineren. Zo kunnen infectieziekten en de gevolgen hiervan nog verder worden teruggedrongen. Meer informatie over vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma vind je hier.