• Vastgesteld Landelijk RVPRijksvaccinatieprogramma-Overleg 3 december 2019. Publicatie: 31 december 2019.
  • Op 21 januari 2020 is versie 1.1 gepubliceerd. De versie bevat niet-inhoudelijke correcties. Ook is een weggevallen deel van Tabel 11 HPV-(inhaal)schema voor meisjes in hoofdstuk 10 hersteld.
  • 8 april 2020: de blauwerandkaart vervangen door ‘vaccinregistratieformulier’ (deze naam dekt de lading beter). Link naar artikel NTVG over Maternale kinkhoestvaccinatie toegevoegd in H5.  Toegevoegd in 7.8: hoe te handelen in situatie DKTDifterie Kinkhoest Tetanus ipv DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio en in 10.5 in situatie DKT ipv DTPDifterie, Tetanus en Poliomyelitis.
  • 11 mei 2020: tekstuele wijziging in 8.3 om uitzondering ‘voor of na een BCG-vaccinatie tegen tuberculose hoeft geen interval in acht te worden genomen’ duidelijker te maken.
  • 20 mei 2020 in 20.2 MenACWY toegevoegd: De uitbraakmaatregel loopt in verband met de coronacrisis langer door, in plaats van  tot en met 30-6-2020, nu tot met 31-12-20. Daarna kunnen tieners tot hun 18e verjaardag op eigen verzoek nog wel gevaccineerd worden met MenACWY.
  • 1 juli 2020: in versie 1.4 is toegevoegd:  Addendum 21 COVID19-pandemie. In deze fase van de epidemie zijn versoepelingen weer mogelijk, ook al blijft het onzeker of deze situatie overal zo blijft en of terugkeer naar vaccineren op individueel tijdstip weer noodzakelijk wordt. In het addendum bij de RVP-uitvoeringsrichtlijn staat het kader waarbinnen de vaccinatiesessies georganiseerd kunnen worden (o.a. anderhalve meter afstand).
  • 15 juli 2020: in versie 1.5 is toegevoegd: Addendum RVP-vaccinaties gegeven door GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst onder verantwoordelijkheid van de JGZJeugdgezondheidszorg.